Την 4η καλ?τερη επ?δοση στον κ?σμο η Στεφαν?δη (photos)
SHARE

Την 4η καλ?τερη επ?δοση στον κ?σμο η Στεφαν?δη (photos)

Σε καλ? κατ?σταση η Κατερ?να Στεφαν?δη, κατ?κτησε το χρυσ? μετ?λλιο στο Πανελλ?νιο Πρωτ?θλημα Στ?βου κ?νοντα? την τ?ταρτη καλ?τερη επ?δοση για φ?το? στον κ?σμο.

Στο Πανελλ?νιο Πρωτ?θλημα Στ?βου που ?γινε στην Π?τρα συμμετε?χε η Κατερ?να Στεφαν?δη. Η Ελλην?δα πρωταθλ?τρια παρ?τι δεν ε?χε συναγωνισμ?, ?κανε ?λμα στα 4 μ?τρα και 83 εκατοστ? στο επ? κοντ? και π?ρε το χρυσ? μετ?λλιο. Απ? τον αγ?να απουσ?αζε η τραυματ?α? Νικ?λ Κυριακοπο?λου και ?τσι το κοιν? δεν ε?δε μια ακ?μα εντυπωσιακ? ?μ?χη? των δυο. Το κοιν?, π?ντω?, χειροκρ?τησε θερμ? τη Στεφαν?δη και το σημεριν? 4μ83 που π?τυχε ε?ναι η τ?ταρτη καλ?τερη επ?δοση για φ?το? στον κ?σμο.

Απ? εκε? και π?ρα, ο Μ?λτο? Τεντ?γλου π?ρε το χρυσ? στο μ?κο? με ?λμα στα 8μ22, εν? ο Κ?στα? Μπανι?τη? στο ?ψο? π?ρασε τα 2μ24 και αναδε?χθηκε κι αυτ?? πρ?το?. Καλ? επ?δοση ?κανε και η ?φη Κολοκυθ? στο μ?κο?, ?που αναδε?χθηκε νικ?τρια με ?λμα στα 6μ47…

Δε?τε καρ? – καρ? το ?λμα τη? Κατερ?να? Στεφαν?δη


Οι αθλητικ?? μεταδ?σει? τη? ημ?ρα? (20/08)
Οι αθλητικ?? μεταδ?σει? τη? ημ?ρα? (20/08)
Ημερ?σιε? Προβλ?ψει? για ?λα τα Ζ?δια 20/08
Ημερ?σιε? Προβλ?ψει? για ?λα τα Ζ?δια 20/08
Ζο?ρο?: ?Ο βαθμ?? δυσκολ?α? ε?ναι μεγαλ?τερο? σε σχ?ση με π?ρυσι?
Ζο?ρο?: ?Ο βαθμ?? δυσκολ?α? ε?ναι μεγαλ?τερο? σε σχ?ση με π?ρυσι?
Aλαλο?μ με την τ?χη των μεταναστ?ν: Αντιδρ? η Open Arms στην πρ?ταση αποβ?βαση? στι? Βαλεαρ?δε?
Aλαλο?μ με την τ?χη των μεταναστ?ν: Αντιδρ? η Open Arms στην πρ?ταση αποβ?βαση? στι? Βαλεαρ?δε?

Ζαν?νε: Το απαγορευμ?νο νησ? των οργ?ων στην Ιταλ?α

Ζαν?νε: Το απαγορευμ?νο νησ? των οργ?ων στην Ιταλ?α

Η Χριστ?να Ψ?λτη ?χει κορμ?ρα και μα? το δε?χνει-Η π?ζα στα βρ?χια με το καυτ? μα?ρο μπικ?νι (pics)

Η Χριστ?να Ψ?λτη ?χει κορμ?ρα και μα? το δε?χνει-Η π?ζα στα βρ?χια με το καυτ? μα?ρο μπικ?νι (pics)

Κριθ?ρι: Τα μοναδικ? οφ?λη του για την υγε?α (εικ?νε?)

Κριθ?ρι: Τα μοναδικ? οφ?λη του για την υγε?α (εικ?νε?)

Αθην? Οικονομ?κου: Δε? την π?ζα στην πισ?να με το τ?λειο λευκ? μπικ?νι

Αθην? Οικονομ?κου: Δε? την π?ζα στην πισ?να με το τ?λειο λευκ? μπικ?νι

?λγα Πηλι?κη - Στ?λιο? Χανταμπ?κη?: Η κ?ρη του? φτι?χνει π?τα μαζ? με την προγιαγι? τη? (pics)

?λγα Πηλι?κη - Στ?λιο? Χανταμπ?κη?: Η κ?ρη του? φτι?χνει π?τα μαζ? με την προγιαγι? τη? (pics)

Ποιο θα ε?ναι το γκολ τη? χρονι??; (videos+poll)

Ποιο θα ε?ναι το γκολ τη? χρονι??; (videos+poll)

Το ?ξερε?; Π?ντε πρ?γματα που κ?νει? λ?θο? κ?θε μ?ρα!

Το ?ξερε?; Π?ντε πρ?γματα που κ?νει? λ?θο? κ?θε μ?ρα!

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ζ?δια σ?μερα 20/08: Τρικλοποδι?? και εμπ?δια

Ζ?δια σ?μερα 20/08: Τρικλοποδι?? και εμπ?δια

Αν μ?θετε τι συμβολ?ζουν τα βραχιολ?κια στο π?δι ?σω? σκεφτε?τε ξαν? αν το ξαναφορ?σετε...

Αν μ?θετε τι συμβολ?ζουν τα βραχιολ?κια στο π?δι ?σω? σκεφτε?τε ξαν? αν το ξαναφορ?σετε...