Παναθηνα?κ?? ΑμεΑ: Οι συγκλονιστικ?? στιγμ?? απ? του? αθλητ?? (video)
SHARE

Παναθηνα?κ?? ΑμεΑ: Οι συγκλονιστικ?? στιγμ?? απ? του? αθλητ?? (video)

Ο ερασιτ?χνη? Παναθηνα?κ?? αν?βασε ?να τρομερ? β?ντεο δινοντ?? μα? εικ?νε? απ? τα τμ?ματα ΑμεΑ του ?τριφυλλιο?? που ξεκ?νησαν να λειτουργο?ν την αγωνιστικ? χρονι? που μα? π?ρασε.

O Παναθηνα?κ?? κατ?φερε φ?το? και ?κανε κ?τι εντυπωσιακ? για τα ελληνικ? δεδομ?να και ιδρ?σε τμ?ματα ?πω? το μπ?σκετ με αμαξ?διο, την σκοποβολ? και την κολ?μβηση ΑμεΑ αλλ? και την ξιφασκ?α με αμαξ?διο.

Το τραγο?δι ?Γιορτ?? απ? τι? Τρ?πε? συνοδε?ει το β?ντεο ευχαριστ?ντα? ?σου? βρ?σκονται δ?πλα στα τμ?ματα ΑμεΑ του συλλ?γου και στηρ?ζουν του? μαχητ?? του Παναθηνα?κο?. 

Δε?τε το β?ντεο:r

Στιγμ?? περηφ?νια? για του? σπουδαι?τερου? μαχητ?? του Παναθηνα?κο?


Εκτ?? Football League o Ν?στο? Χρυσο?πολη? - ?νοιξε ο δρ?μο? για Καλαμ?τα
Εκτ?? Football League o Ν?στο? Χρυσο?πολη? - ?νοιξε ο δρ?μο? για Καλαμ?τα
5 αφεψ?ματα που διευκολ?νουν την π?ψη (εικ?νε?)
5 αφεψ?ματα που διευκολ?νουν την π?ψη (εικ?νε?)
Εκε? θα δο?με το Ολυμπιακ?? – Κρ?σνονταρ
Εκε? θα δο?με το Ολυμπιακ?? – Κρ?σνονταρ
Σεισμ?? στην Αττικ?
Σεισμ?? στην Αττικ?

Ζαν?νε: Το απαγορευμ?νο νησ? των οργ?ων στην Ιταλ?α

Ζαν?νε: Το απαγορευμ?νο νησ? των οργ?ων στην Ιταλ?α

Σουηδ?α γ?ναμε! Η αποκαλυπτικ? εμφ?νιση τη? Πασχαλ?δου με μαγι? και η δι?σημη φ?λη τη? (photos)

Σουηδ?α γ?ναμε! Η αποκαλυπτικ? εμφ?νιση τη? Πασχαλ?δου με μαγι? και η δι?σημη φ?λη τη? (photos)

Κριθ?ρι: Τα μοναδικ? οφ?λη του για την υγε?α (εικ?νε?)

Κριθ?ρι: Τα μοναδικ? οφ?λη του για την υγε?α (εικ?νε?)

Αθην? Οικονομ?κου: Δε? την π?ζα στην πισ?να με το τ?λειο λευκ? μπικ?νι

Αθην? Οικονομ?κου: Δε? την π?ζα στην πισ?να με το τ?λειο λευκ? μπικ?νι

?λγα Πηλι?κη - Στ?λιο? Χανταμπ?κη?: Η κ?ρη του? φτι?χνει π?τα μαζ? με την προγιαγι? τη? (pics)

?λγα Πηλι?κη - Στ?λιο? Χανταμπ?κη?: Η κ?ρη του? φτι?χνει π?τα μαζ? με την προγιαγι? τη? (pics)

Ποιο θα ε?ναι το γκολ τη? χρονι??; (videos+poll)

Ποιο θα ε?ναι το γκολ τη? χρονι??; (videos+poll)

Το ?ξερε?; Π?ντε πρ?γματα που κ?νει? λ?θο? κ?θε μ?ρα!

Το ?ξερε?; Π?ντε πρ?γματα που κ?νει? λ?θο? κ?θε μ?ρα!

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Astrovote: Ποιο ζ?διο του?… ?κρατ?ει? ?λου? στο χ?ρι;

Astrovote: Ποιο ζ?διο του?… ?κρατ?ει? ?λου? στο χ?ρι;

Αν μ?θετε τι συμβολ?ζουν τα βραχιολ?κια στο π?δι ?σω? σκεφτε?τε ξαν? αν το ξαναφορ?σετε...

Αν μ?θετε τι συμβολ?ζουν τα βραχιολ?κια στο π?δι ?σω? σκεφτε?τε ξαν? αν το ξαναφορ?σετε...