Πα?ζει και ο Θ?ρσμπι για ΠΑΟΚ!
23 SHARES

Πα?ζει και ο Θ?ρσμπι για ΠΑΟΚ!

Ενδιαφ?ρον του ΠΑΟΚ για τον Μ?ρτεν Θ?ρσμπι αποκαλ?ψε ιταλικ? ΜΜΕ.

?να ακ?μα ?νομα προστ?θηκε στη μεταγραφικ? λ?στα του ΠΑΟΚ και αφορ? στην εν?σχυση στη μεσα?α γραμμ?. Σ?μφωνα με την ιστοσελ?δα calciomercato.com, ο δικ?φαλο? ενδιαφ?ρεται για τον Μ?ρτεν Θ?ρσμπι.

Οι Ιταλο? τον?ζουν μ?λιστα πω? η περ?πτωση να μετακομ?σει ο Νορβηγ?? στην Το?μπα πα?ζει δυνατ?, καθ?? δεν υπολογ?ζεται απ? την Σαμπντ?ρια.

Συγκεκριμ?να ο Εουσ?μπιο Ντι Φραντσ?σκο, προπονητ?? τη? ?Σαμπ?, θεωρε? ?τι δεν ε?ναι ακ?μα ?τοιμο? για το ιταλικ? πρωτ?θλημα.

Ο 22χρονο? μ?σο? απασχολε? κι ?λλε? ομ?δε?, ?πω? η Εντ?λα και η Κρεμον?ζε απ? την δε?τερη κατηγορ?α τη? Ιταλ?α?, που τον θ?λουν με δανεισμ?.

Ο ποδοσφαιριστ?? ωστ?σο προτιμ? να αποχωρ?σει με κανονικ? μεταγραφ? με του? Ιταλο?? να υποστηρ?ζουν ?τι ο ΠΑΟΚ ε?ναι σε θ?ση να καλ?ψει τι? απαιτ?σει? τη? Σαμπντ?ρια.

Την περασμ?νη σεζ?ν στην Χ?ρενφε?ν ο Θ?ρσμπι μ?τρησε 23 εμφαν?σει? ?χοντα? 5 τ?ρματα και 3 ασ?στ.

 

Μ?ρτεν Θ?ρσμπι


Live Chat Ολυμπιακ??-Κρ?σνονταρ 2-0
Live Chat Ολυμπιακ??-Κρ?σνονταρ 2-0
?ριξε ?β?μβα? ο Κλοπ: ?Το 2022 μπορε? να αποσυρθ??
?ριξε ?β?μβα? ο Κλοπ: ?Το 2022 μπορε? να αποσυρθ??
?Επ?θεση οπαδ?ν του Ολυμπιακο? σε ξ?νο παραγωγ??!
?Επ?θεση οπαδ?ν του Ολυμπιακο? σε ξ?νο παραγωγ??!
Στη Λαμ?α ο Φαρ?ντο?
Στη Λαμ?α ο Φαρ?ντο?

Μ?α στα 50 εκατομμ?ρια: Γ?ννησε δ?δυμα με διαφορ?... 11 εβδομ?δων

Μ?α στα 50 εκατομμ?ρια: Γ?ννησε δ?δυμα με διαφορ?... 11 εβδομ?δων

?λγα Φαρμ?κη: Το καυτ? φιλ? με τον σ?ντροφ? τη? και το τρυφερ? μ?νυμα (photos)

?λγα Φαρμ?κη: Το καυτ? φιλ? με τον σ?ντροφ? τη? και το τρυφερ? μ?νυμα (photos)

Τερηδ?να: 7 τροφ?? για λιγ?τερα σφραγ?σματα (εικ?νε?)

Τερηδ?να: 7 τροφ?? για λιγ?τερα σφραγ?σματα (εικ?νε?)

Katie Holmes-Jamie Foxx: H αιτ?α χωρισμο? δεν ε?ναι αυτ? που πιστε?ει?

Katie Holmes-Jamie Foxx: H αιτ?α χωρισμο? δεν ε?ναι αυτ? που πιστε?ει?

Π?πη Τσαπαν?δου: Οι φωτογραφ?ε? απ? τι? διακοπ?? τη? που ενθουσ?ασαν του? followers τη? (pics)

Π?πη Τσαπαν?δου: Οι φωτογραφ?ε? απ? τι? διακοπ?? τη? που ενθουσ?ασαν του? followers τη? (pics)

Ρον?λντο: ?Κοστ?ζουν 100 εκατ. ευρ? και δεν ?χουν κ?νει τ?ποτα? (video)

Ρον?λντο: ?Κοστ?ζουν 100 εκατ. ευρ? και δεν ?χουν κ?νει τ?ποτα? (video)

?ταν ο Tarantino εμφαν?ζεται στι? ταιν?ε? του

?ταν ο Tarantino εμφαν?ζεται στι? ταιν?ε? του

Αυτο? ε?ναι οι 4 ν?ρκισσοι του ζωδιακο?!

Αυτο? ε?ναι οι 4 ν?ρκισσοι του ζωδιακο?!

Σοκαριστικ?! Τερ?στιο? π?θωνα? φτ?νει ολ?κληρο σκ?λο! (video)

Σοκαριστικ?! Τερ?στιο? π?θωνα? φτ?νει ολ?κληρο σκ?λο! (video)

Αν μ?θετε τι συμβολ?ζουν τα βραχιολ?κια στο π?δι ?σω? σκεφτε?τε ξαν? αν το ξαναφορ?σετε...

Αν μ?θετε τι συμβολ?ζουν τα βραχιολ?κια στο π?δι ?σω? σκεφτε?τε ξαν? αν το ξαναφορ?σετε...