Αστ?ρα? Τρ?πολη?: Πρ?ταση τη? Σαμπντ?ρια για Αντζουλ?
SHARE

Αστ?ρα? Τρ?πολη?: Πρ?ταση τη? Σαμπντ?ρια για Αντζουλ?

Ο Αστ?ρα? Τρ?πολη? αποφασ?ζει για το μ?λλον του Γι?ργου Αντζουλ?.

Καλ? ?νομα δημιο?ργησε ο Γι?ργο? Αντζουλ?? στην Ιταλ?α, μετ? απ? ?ναν χρ?νο στην ομ?δα Ν?ων τη? Φιορεντ?να, ω? δανεικ?? απ? τον Αστ?ρα Τρ?πολη?. Ο 19χρονο? αμυντικ?? ?κανε εξαιρετικ?? εμφαν?σει?, αλλ? οι ?βι?λα? δεν πλ?ρωσαν τη ρ?τρα των 2 εκατ. ευρ?.

Ωστ?σο, ενδιαφ?ρον για την απ?κτησ? του ?χει δε?ξει η Σαμπντ?ρια, η οπο?α ?χει καταθ?σει πρ?ταση για την απ?κτηση του Αντζουλ? και πλ?ον ο Αστ?ρα? καλε?ται να αποφασ?σει.


Ιδια?τερα υψηλ?? ο κ?νδυνο? πυρκαγι?? τη Δευτ?ρα
Ιδια?τερα υψηλ?? ο κ?νδυνο? πυρκαγι?? τη Δευτ?ρα
Ολ?κληρη η κατ?θεση ψυχ?? τη? Εζ?τζα (photos)
Ολ?κληρη η κατ?θεση ψυχ?? τη? Εζ?τζα (photos)
Τραγωδ?α στη Μαγι?ρκα: Π?ντε νεκρο? απ? σ?γκρουση ελικοπτ?ρου με μικρ? αεροσκ?φο?
Τραγωδ?α στη Μαγι?ρκα: Π?ντε νεκρο? απ? σ?γκρουση ελικοπτ?ρου με μικρ? αεροσκ?φο?
ΑΕΚ: Οι αποδοκιμασ?ε? ?ξω απ? το ΟΑΚΑ και το ?θα φ?γουν ?λοι? του Μελισσαν?δη (video)
ΑΕΚ: Οι αποδοκιμασ?ε? ?ξω απ? το ΟΑΚΑ και το ?θα φ?γουν ?λοι? του Μελισσαν?δη (video)

Π?σο θα αυξηθο?ν οι μισθο? την επ?μενη πενταετ?α - Δε?τε αναλυτικ? παραδε?γματα

Π?σο θα αυξηθο?ν οι μισθο? την επ?μενη πενταετ?α - Δε?τε αναλυτικ? παραδε?γματα

Τσιμτσιλ?: Παιχν?δια με τα τρ?α τη? παιδι? μ?σα στη θ?λασσα- ?τσι ε?ναι πραγματικ? το κορμ? τη?

Τσιμτσιλ?: Παιχν?δια με τα τρ?α τη? παιδι? μ?σα στη θ?λασσα- ?τσι ε?ναι πραγματικ? το κορμ? τη?

Βλ?πει? συν?χεια το 4, 44, 444 ? 4444; Αυτ? το μ?νυμα σου στ?λνουν οι ?γγελοι!

Βλ?πει? συν?χεια το 4, 44, 444 ? 4444; Αυτ? το μ?νυμα σου στ?λνουν οι ?γγελοι!

Ηλι?να Παπαγεωργ?ου: Την κατηγ?ρησαν για πλαστικ? στη μ?τη και απ?ντησε με ?ψογο τρ?πο (photos)

Ηλι?να Παπαγεωργ?ου: Την κατηγ?ρησαν για πλαστικ? στη μ?τη και απ?ντησε με ?ψογο τρ?πο (photos)

Κ?κκινο κρ?α?: Τα οφ?λη και οι κ?νδυνοι απ? την καταν?λωσ? του (εικ?νε?)

Κ?κκινο κρ?α?: Τα οφ?λη και οι κ?νδυνοι απ? την καταν?λωσ? του (εικ?νε?)

Αυτ? η γερμανικ? π?λη δ?νει ?να εκατ. ευρ? σε ?ποιον μπορε? να αποδε?ξει πω?... δεν υπ?ρχει

Αυτ? η γερμανικ? π?λη δ?νει ?να εκατ. ευρ? σε ?ποιον μπορε? να αποδε?ξει πω?... δεν υπ?ρχει

Κυνηγ?ει τον χρ?νο για το Παγκ?σμιο ο Σλο?κα? (photo)

Κυνηγ?ει τον χρ?νο για το Παγκ?σμιο ο Σλο?κα? (photo)

Hillary Clinton: Δε φαντ?ζεστε με ποια φ?το ευχ?θηκε στον σ?ζυγ? τη? για τα 73α γεν?θλι? του (pics)

Hillary Clinton: Δε φαντ?ζεστε με ποια φ?το ευχ?θηκε στον σ?ζυγ? τη? για τα 73α γεν?θλι? του (pics)

Η ?Μενεγ?κη τη? Κρ?τη?? πιο… καυτ? απ? ποτ?! (photos)

Η ?Μενεγ?κη τη? Κρ?τη?? πιο… καυτ? απ? ποτ?! (photos)

Ελλαδ?ρα: Δεν ξαν?γινε! Δε?τε τι ?καναν οι υπε?θυνοι του VAR την ?ρα του αγ?να (pics)

Ελλαδ?ρα: Δεν ξαν?γινε! Δε?τε τι ?καναν οι υπε?θυνοι του VAR την ?ρα του αγ?να (pics)