?ρη?: Ζητ? περισσ?τερα για Μπ?ατενγκ η Ριντ
SHARE

?ρη?: Ζητ? περισσ?τερα για Μπ?ατενγκ η Ριντ

Καλ?τερη πρ?ταση περιμ?νει η Ριντ απ? τον ?ρη για τον Κ?νεντι Μπ?ατενγκ.

Η πρ?τη κρο?ση του ?ρη στη Ρινγ για την απ?κτηση του Κ?νεντι Μπ?ατενγκ δεν βρ?κε ανταπ?κριση, αλλ? οι Αυστριακο? συνεχ?ζουν να συντηρο?ν το θ?μα. Ο προπονητ?? και τεχνικ?? διευθυντ?? τη? ομ?δα? του, Γκ?ραλντ Μπαουμγκ?ρντνερ ?κανε ν?ε? δηλ?σει? για το ενδεχ?μενο μεταγραφ?? του 22χρονου ?σου, τον?ζοντα? πω? με την κατ?λληλη τιμ?, μπορε? να παραχωρηθε?.

?Υπ?ρχει μ?α πρ?ταση την οπο?α δεν θα ?πρεπε ο?τε καν να σκεφτο?με. Δεν ?χει αλλ?ξει τ?ποτα απ? τον παραδοσιακ? τρ?πο σκ?ψη?. Αν η πρ?ταση ε?ναι σωστ?, κανε?? πα?κτη? δεν μ?νει εγκλωβισμ?νο? στην ομ?δα. Και δεν θα ε?ναι εξα?ρεση σε αυτ? ο Μπ?ατενγκ. Θα πρ?πει η πρ?ταση να ?να χαμηλ? ποσ? αλλ? με εξαψ?φιο νο?μερο για να αποχωρ?σει απ? την Αυστρ?α?, αν?φερε μετ? απ? το ματ? τη? Ριντ με την Αμστ?τεν.

 


?Συναγερμ??? στο φεστιβ?λ Βενετ?α?
?Συναγερμ??? στο φεστιβ?λ Βενετ?α?
Παγκ?σμιο Κ?πελλο Μπ?σκετ 2019: Top 5 χωρ?? Ελλ?δα, αλλ? με Πουαρι? (video)
Παγκ?σμιο Κ?πελλο Μπ?σκετ 2019: Top 5 χωρ?? Ελλ?δα, αλλ? με Πουαρι? (video)
?Μπ?χαλο? για… 140 ευρ? σε φιλικ? του Ολυμπιακο?
?Μπ?χαλο? για… 140 ευρ? σε φιλικ? του Ολυμπιακο?
Στ?ριξη Μητσοτ?κη στο πρ?τζεκτ του ν?ου γηπ?δου του ΠΑΟΚ
Στ?ριξη Μητσοτ?κη στο πρ?τζεκτ του ν?ου γηπ?δου του ΠΑΟΚ

Μερομ?νια 2020: Ερχεται βαρυχειμωνι? με πολλ? χι?νια και ακρα?α φαιν?μενα

Μερομ?νια 2020: Ερχεται βαρυχειμωνι? με πολλ? χι?νια και ακρα?α φαιν?μενα

Χατζ?δου-Πα?λου: Μα? παρουσι?ζουν για πρ?τη φορ? το παιδικ? δωμ?τιο τη? νεογ?ννητη? Μελ?τα? (video)

Χατζ?δου-Πα?λου: Μα? παρουσι?ζουν για πρ?τη φορ? το παιδικ? δωμ?τιο τη? νεογ?ννητη? Μελ?τα? (video)

Γν?ρισε? Παρθ?νο. Και τ?ρα τι κ?νει?; Μ?νει? ? φε?γει?;

Γν?ρισε? Παρθ?νο. Και τ?ρα τι κ?νει?; Μ?νει? ? φε?γει?;

Σ?δηρο?: 12 τροφ?? για να καλ?ψετε τι? αν?γκε? του οργανισμο? σα? (εικ?νε?)

Σ?δηρο?: 12 τροφ?? για να καλ?ψετε τι? αν?γκε? του οργανισμο? σα? (εικ?νε?)

James Middleton: Ο μικρ?? αδερφ?? τη? Kate μα? θυμ?ζει τον πιο κο?κλο ηθοποι? του Hollywood

James Middleton: Ο μικρ?? αδερφ?? τη? Kate μα? θυμ?ζει τον πιο κο?κλο ηθοποι? του Hollywood

?μεινε στη φυλακ? για 36 χρ?νια για ληστε?α 50 δολαρ?ων

?μεινε στη φυλακ? για 36 χρ?νια για ληστε?α 50 δολαρ?ων

?Μπ?χαλο? για… 140 ευρ? σε φιλικ? του Ολυμπιακο?

?Μπ?χαλο? για… 140 ευρ? σε φιλικ? του Ολυμπιακο?

Liv Tyler: Σπ?νιε? φωτογραφ?ε? απ? τη γ?ννησ? τη? μ?χρι σ?μερα - Ε?ναι σε ?λε? κο?κλα (vid)

Liv Tyler: Σπ?νιε? φωτογραφ?ε? απ? τη γ?ννησ? τη? μ?χρι σ?μερα - Ε?ναι σε ?λε? κο?κλα (vid)

Φοβερ? αλλαγ?: Δε?τε το ν?ο look τη? Ευρυδ?κη? Βαλαβ?νη (photo)

Φοβερ? αλλαγ?: Δε?τε το ν?ο look τη? Ευρυδ?κη? Βαλαβ?νη (photo)

Γιατ? υπ?ρχουν καθρ?φτε? στα ασανσ?ρ;

Γιατ? υπ?ρχουν καθρ?φτε? στα ασανσ?ρ;