Πανι?νιο?: ?Τελει?νει? του Μιλ?γεβιτ?
SHARE

Πανι?νιο?: ?Τελει?νει? του Μιλ?γεβιτ?

Ο Νεμ?νια Μιλ?γεβιτ? εκτ?? απρο?πτου θα συνεχ?σει την καρι?ρα του στον Πανι?νιο.

Ο 21χρονο? ακρα?ο? μεσοεπιθετικ?? και γιο? του πρ?ην προπονητ? του Πανιων?ου (και νυν του Ερυθρο? Αστ?ρα) Βλ?νταν, ?φτασε το βρ?δυ του Σαββ?του στην Αθ?να και αναμ?νεται να β?λει την υπογραφ? του στο τριετο?? δι?ρκεια? συμβ?λαιο με του? ?κυαν?ρυθρου??.

Ο Μιλ?γεβιτ? τι? δ?ο περασμ?νε? σεζ?ν αγων?στηκε στο πρωτ?θλημα τη? Σερβ?α? με Τσουκαρ?τσκι και Βο?βοντ?να. Με την τελευτα?α ε?χε 38 συμμετοχ??, 3 γκολ και 2 ασ?στ την τελευτα?α περ?οδο και αναμ?νεται να δ?σει αρκετ?? λ?σει? στον ?κη Μ?ντζιο. 

Nemanja Milojevic


Τραμπζονσπ?ρ-ΑΕΚ: Αγγλικ? σφυρ?χτρα στη ρεβ?ν?
Τραμπζονσπ?ρ-ΑΕΚ: Αγγλικ? σφυρ?χτρα στη ρεβ?ν?
Μπεργκ: ?Στο ποδ?σφαιρο ?λα ε?ναι πιθαν??
Μπεργκ: ?Στο ποδ?σφαιρο ?λα ε?ναι πιθαν??
ΠΑΟΚ-Σλ?βαν Μπρατισλ?βα?: Αυτ?? σφυρ?ζει το παιχν?δι
ΠΑΟΚ-Σλ?βαν Μπρατισλ?βα?: Αυτ?? σφυρ?ζει το παιχν?δι
Ξαν? εκτ?? ο Μ?σι!
Ξαν? εκτ?? ο Μ?σι!

Β?σει? 2019: Π?τε ανακοιν?νονται τα αποτελ?σματα – Δε?τε τι? τελευτα?ε? εκτιμ?σει? (π?νακε?)

Β?σει? 2019: Π?τε ανακοιν?νονται τα αποτελ?σματα – Δε?τε τι? τελευτα?ε? εκτιμ?σει? (π?νακε?)

Τσιμτσιλ?: Παιχν?δια με τα τρ?α τη? παιδι? μ?σα στη θ?λασσα- ?τσι ε?ναι πραγματικ? το κορμ? τη?

Τσιμτσιλ?: Παιχν?δια με τα τρ?α τη? παιδι? μ?σα στη θ?λασσα- ?τσι ε?ναι πραγματικ? το κορμ? τη?

Τα 5 ζ?δια που ?ανο?γουν τα φτερ? του?? και φε?γουν απ? το πατρικ? του? νωρ??

Τα 5 ζ?δια που ?ανο?γουν τα φτερ? του?? και φε?γουν απ? το πατρικ? του? νωρ??

Κ?κκινο κρ?α?: Τα οφ?λη και οι κ?νδυνοι απ? την καταν?λωσ? του (εικ?νε?)

Κ?κκινο κρ?α?: Τα οφ?λη και οι κ?νδυνοι απ? την καταν?λωσ? του (εικ?νε?)

Π?ρασαν δ?ο χρ?νια για να τιμ?σει η Meghan Markle την μν?μη τη? Diana: Ο ρ?λο? του γιου τη? Archie

Π?ρασαν δ?ο χρ?νια για να τιμ?σει η Meghan Markle την μν?μη τη? Diana: Ο ρ?λο? του γιου τη? Archie

Ξεκ?νησε το παρθενικ? του ταξ?δι το ?πλωτ? Τσερν?μπιλ?

Ξεκ?νησε το παρθενικ? του ταξ?δι το ?πλωτ? Τσερν?μπιλ?

Κυνηγ?ει τον χρ?νο για το Παγκ?σμιο ο Σλο?κα? (photo)

Κυνηγ?ει τον χρ?νο για το Παγκ?σμιο ο Σλο?κα? (photo)

Αγγελικ? Δαλι?νη - Μ?νο? Παπαγι?ννη?: Το καλοκαιριν? ?λμπουμ των διακοπ?ν του? με τα παιδι? (pics)

Αγγελικ? Δαλι?νη - Μ?νο? Παπαγι?ννη?: Το καλοκαιριν? ?λμπουμ των διακοπ?ν του? με τα παιδι? (pics)

Η Ηλι?να Παπαγεωργ?ου ?παραμορφ?θηκε? για να τρολ?ρει τι? ?πλαστικ??? influencers του Instagram (photo)

Η Ηλι?να Παπαγεωργ?ου ?παραμορφ?θηκε? για να τρολ?ρει τι? ?πλαστικ??? influencers του Instagram (photo)

Τζ?κερ: Αυτ? ε?ναι η γυνα?κα που κ?ρδισε τα 6,7 εκατομμ?ρια - Με δελτ?ο των 5 ευρ? ?γινε ζ?μπλουτη

Τζ?κερ: Αυτ? ε?ναι η γυνα?κα που κ?ρδισε τα 6,7 εκατομμ?ρια - Με δελτ?ο των 5 ευρ? ?γινε ζ?μπλουτη