Παναθηνα?κ??: Τατου?ζ… ?ργο τ?χνη? για ?πρ?σινο? πα?κτη (photos)
SHARE

Παναθηνα?κ??: Τατου?ζ… ?ργο τ?χνη? για ?πρ?σινο? πα?κτη (photos)

Το τατου?ζ εν?? ποδοσφαιριστ? του Παναθηνα?κο? αποτ?λεσε… π?λο ?λξη? για τον φωτογραφικ? φακ? στην προετοιμασ?α του ?τριφυλλιο?? στην Ολλανδ?α.

Πλ?ον δεν ε?ναι καθ?λου ασυν?θιστο το να ?χει ?να? ποδοσφαιριστ?? τατου?ζ, σε δι?φορα σημε?α του σ?ματο?. Αρκετο? ?χουν φτ?σει και στο ?λλο ?κρο, να μην ?χουν αφ?σει… χιλι?στο ακ?λυπτο. Κ?ποια απ? αυτ? ε?ναι πραγματικ? καλ?γουστα, κ?ποια ?λλα α? μην το συζητ?σουμε καλ?τερα.

?να απ? τα ωρα?α τατου?ζ που τρ?βηξαν την προσοχ? των φωτορεπ?ρτερ στην προετοιμασ?α του Παναθηνα?κο?, αν?κει προφαν?? σε ?ναν απ? του? πα?κτε? του ?τριφυλλιο??. Αν δεν μπορε?τε να αναγνωρ?σετε για ποιον μιλ?με απ? το τατου?ζ, δε?τε το photostory που ακολουθε?…


ΠΑΟΚ: ?να πρ?ην δικ? του πα?δι στο δρ?μο του
ΠΑΟΚ: ?να πρ?ην δικ? του πα?δι στο δρ?μο του
Αυτ? ε?ναι η τελικ? πρ?ταση τη? Μπαρτσελ?να για Νε?μ?ρ
Αυτ? ε?ναι η τελικ? πρ?ταση τη? Μπαρτσελ?να για Νε?μ?ρ
ΠΑΟΚ: ?Β?μβε?? Σαββ?δη για τα τηλεοπτικ? και τρολ?ρισμα σε Ολυμπιακ?! (photos)
ΠΑΟΚ: ?Β?μβε?? Σαββ?δη για τα τηλεοπτικ? και τρολ?ρισμα σε Ολυμπιακ?! (photos)
Φριντ?τ: ?Ο κ?σμο? με στ?ριξε πριν καν ?ρθω στην ομ?δα? (video)
Φριντ?τ: ?Ο κ?σμο? με στ?ριξε πριν καν ?ρθω στην ομ?δα? (video)

Κρ?τη: Απε?λησε ξενοδοχε?ο με μ?νυση γιατ? την ενοχλο?σαν τα... τζιτζ?κια

Κρ?τη: Απε?λησε ξενοδοχε?ο με μ?νυση γιατ? την ενοχλο?σαν τα... τζιτζ?κια

Φα?η Σκορδ?: Αποχ?ρησε κι ?λλο πρ?σωπο απ? το Πρωιν? και δεν το περιμ?ναμε!

Φα?η Σκορδ?: Αποχ?ρησε κι ?λλο πρ?σωπο απ? το Πρωιν? και δεν το περιμ?ναμε!

Καταρρ?κτη?: Τα 6 ??πουλα? σημ?δια που πρ?πει να γνωρ?ζετε (εικ?νε?)

Καταρρ?κτη?: Τα 6 ??πουλα? σημ?δια που πρ?πει να γνωρ?ζετε (εικ?νε?)

Η Μαρ?βα Μητσοτ?κη αποκ?λυψε με μ?α φωτογραφ?α την ιδια?τερη στυλιστικ? τη? επιλογ? για το καλοκα?ρι

Η Μαρ?βα Μητσοτ?κη αποκ?λυψε με μ?α φωτογραφ?α την ιδια?τερη στυλιστικ? τη? επιλογ? για το καλοκα?ρι

Ρο?λα Ρ?βη: Η μαμαδ?στικη ερ?τηση στο Instagram και οι απαντ?σει? των δι?σημων φ?λων τη? (pics)

Ρο?λα Ρ?βη: Η μαμαδ?στικη ερ?τηση στο Instagram και οι απαντ?σει? των δι?σημων φ?λων τη? (pics)

Το πιο… περ?εργο π?ναλτι σε παιχν?δι Κ12 στην Ολλανδ?α (video)

Το πιο… περ?εργο π?ναλτι σε παιχν?δι Κ12 στην Ολλανδ?α (video)

?ταν ο Tarantino εμφαν?ζεται στι? ταιν?ε? του

?ταν ο Tarantino εμφαν?ζεται στι? ταιν?ε? του

Π?? αντιδρο?ν τα ζ?δια, ?ταν του? πει? ?σ’ αγαπ?!?

Π?? αντιδρο?ν τα ζ?δια, ?ταν του? πει? ?σ’ αγαπ?!?

Αρχισε να ρ?χνει αλ?τι στην ?μμο. Οταν δε?τε τι βγ?κε απ? μ?σα, θα με?νετε με το στ?μα ανοικτ? (video)

Αρχισε να ρ?χνει αλ?τι στην ?μμο. Οταν δε?τε τι βγ?κε απ? μ?σα, θα με?νετε με το στ?μα ανοικτ? (video)

Αντ?ο... κατσαρ?δε?! Με αυτ? τα δ?ο συστατικ? που ?χετε ?λοι στο σπ?τι σα?!

Αντ?ο... κατσαρ?δε?! Με αυτ? τα δ?ο συστατικ? που ?χετε ?λοι στο σπ?τι σα?!