Τα highlights του Β?λεμ-ΟΦΗ (video)
SHARE

Τα highlights του Β?λεμ-ΟΦΗ (video)

Οι καλ?τερε? στιγμ?? τη? φιλικ?? ?ττα? του ΟΦΗ απ? τη Β?λεμ.

Δε?τε τα καλ?τερα στιγμι?τυπα απ? τη φιλικ? αναμ?τρηση του ΟΦΗ με τη Β?λεμ, που ?γινε στην π?λη Τ?λμπουργκ, στο 6ο φετιν? ματ? προετοιμασ?α? των Κρητικ?ν. Η ομ?δα του Σ?μου ?χασε 2-1, αλλ? παρουσ?ασε βελτιωμ?νο πρ?σωπο.

 

 

Highlights Willem - ΟΦΗ 2-1 (27/7/19)


Τζ?ρτζεβιτ?: ?Δε?ξαμε ποι?τητα και καλ? τακτικ? σαν ομ?δα?
Τζ?ρτζεβιτ?: ?Δε?ξαμε ποι?τητα και καλ? τακτικ? σαν ομ?δα?
Παναθηνα?κ??: Φ?το? ε?ναι βελτιωμ?νο? και φα?νεται!
Παναθηνα?κ??: Φ?το? ε?ναι βελτιωμ?νο? και φα?νεται!
ΑΕΚ: Εξετ?ζει τον Φερ?ιρα του ΟΦΗ
ΑΕΚ: Εξετ?ζει τον Φερ?ιρα του ΟΦΗ
Μπαρ?ζ πληρωμ?ν τι? επ?μενε? ημ?ρε?: Ποιοι θα δουν χρ?ματα στου? λογαριασμο?? του?
Μπαρ?ζ πληρωμ?ν τι? επ?μενε? ημ?ρε?: Ποιοι θα δουν χρ?ματα στου? λογαριασμο?? του?

Ζαν?νε: Το απαγορευμ?νο νησ? των οργ?ων στην Ιταλ?α

Ζαν?νε: Το απαγορευμ?νο νησ? των οργ?ων στην Ιταλ?α

Η κ?ρη τη? Εβελ?να? Παπο?λια ερωτε?τηκε και ο σ?ντροφ?? τη? ε?ναι κο?κλο?! (Photos)

Η κ?ρη τη? Εβελ?να? Παπο?λια ερωτε?τηκε και ο σ?ντροφ?? τη? ε?ναι κο?κλο?! (Photos)

Facebook: Ξ?ρει πο? ε?μαστε και τι συζητ?με αλλ? τ?ρα θ?λει να διαβ?ζει και τη σκ?ψη μα?!

Facebook: Ξ?ρει πο? ε?μαστε και τι συζητ?με αλλ? τ?ρα θ?λει να διαβ?ζει και τη σκ?ψη μα?!

Σ?κη? Ρουβ??: Το οικογενειακ? meeting στην παραλ?α κι η φωτογραφ?α που θα σε κ?νει να ?λι?σει??

Σ?κη? Ρουβ??: Το οικογενειακ? meeting στην παραλ?α κι η φωτογραφ?α που θα σε κ?νει να ?λι?σει??

Ελ?νη Μενεγ?κη: Το φωτογραφικ? ?λμπουμ των διακοπ?ν τη? στο Ι?νιο με τι? κ?ρε? τη? (pics)

Ελ?νη Μενεγ?κη: Το φωτογραφικ? ?λμπουμ των διακοπ?ν τη? στο Ι?νιο με τι? κ?ρε? τη? (pics)

Τρομακτικ?? σκην?? με τραυματ?ε? και νεκρο?? στην Ονδο?ρα (photos+videos)

Τρομακτικ?? σκην?? με τραυματ?ε? και νεκρο?? στην Ονδο?ρα (photos+videos)

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ερωτικ?? Προβλ?ψει? για ?λα τα Ζ?δια, 19/08

Ερωτικ?? Προβλ?ψει? για ?λα τα Ζ?δια, 19/08

Κουρ?ζεστε ε?κολα; Π?σο κινδυνε?ετε απ? ?μφραγμα και εγκεφαλικ?

Κουρ?ζεστε ε?κολα; Π?σο κινδυνε?ετε απ? ?μφραγμα και εγκεφαλικ?

Κ?νδυνο?! Αν βρε?τε στικ?κι σε το?χο ΜΗΝ το βγ?λετε! (photos+video)

Κ?νδυνο?! Αν βρε?τε στικ?κι σε το?χο ΜΗΝ το βγ?λετε! (photos+video)