ΠΑΟΚ: Δελεαστικ? πρ?ταση και περιμ?νει (photos)
3 SHARES

ΠΑΟΚ: Δελεαστικ? πρ?ταση και περιμ?νει (photos)

Στον ΠΑΟΚ συνεχ?ζουν απρ?σκοπτα τον μεταγραφικ? του? σχεδιασμ?.

Μπορε? στο προσκ?νιο να βρ?σκεται ο ?γιαξ, στον ΠΑΟΚ ?μω? θ?λουν να ολοκληρ?σουν ?σο το δυνατ? συντομ?τερα τον μεταγραφικ? σχεδιασμ? τη? ομ?δα?.

?τσι στον ΠΑΟΚ ?χουν καταθ?σει προτ?σει? συγκεκριμ?νε? προτ?σει? στου? στ?χου? του και περιμ?νει τι? απαντ?σει? του?, ξ?ροντα? πω? ?χει κ?νει ?, τι χρει?ζεται.

Περισσ?τερα στο παρακ?τω photo story.


Παναθηνα?κ?? ΟΠΑΠ: H ?φιξη του Τζ?νσον σε εικ?νε? (photos)
Παναθηνα?κ?? ΟΠΑΠ: H ?φιξη του Τζ?νσον σε εικ?νε? (photos)
Οι ιστορ?ε? του Σαλο?στρου για Αντετοκο?νμπο και Εθνικ? ομ?δα
Οι ιστορ?ε? του Σαλο?στρου για Αντετοκο?νμπο και Εθνικ? ομ?δα
Εσε?? ξ?ρατε ?τι το ?γαλμα τη? Ελευθερ?α? ε?χε αρχικ? ?λλο χρ?μα; (photos+video)
Εσε?? ξ?ρατε ?τι το ?γαλμα τη? Ελευθερ?α? ε?χε αρχικ? ?λλο χρ?μα; (photos+video)
Sold out η ?μ?χη? τη? Εθνικ?? με τη Σερβ?α
Sold out η ?μ?χη? τη? Εθνικ?? με τη Σερβ?α

Οι δρ?μοι γ?μισαν με ακ?φαλε? κο?κλε?: Το ανατριχιαστικ? μυστ?ριο που ?χει ξεσηκ?σει μ?α π?λη

Οι δρ?μοι γ?μισαν με ακ?φαλε? κο?κλε?: Το ανατριχιαστικ? μυστ?ριο που ?χει ξεσηκ?σει μ?α π?λη

??λα στη θ?ση μου?: Πρωταγωνιστ?? ?γινε ?λλο? ?νθρωπο? και δεν σταματ? να ποστ?ρει φ?το με μαγι?!

??λα στη θ?ση μου?: Πρωταγωνιστ?? ?γινε ?λλο? ?νθρωπο? και δεν σταματ? να ποστ?ρει φ?το με μαγι?!

Facebook: Ξ?ρει πο? ε?μαστε και τι συζητ?με αλλ? τ?ρα θ?λει να διαβ?ζει και τη σκ?ψη μα?!

Facebook: Ξ?ρει πο? ε?μαστε και τι συζητ?με αλλ? τ?ρα θ?λει να διαβ?ζει και τη σκ?ψη μα?!

Ειρ?νη Καζαρι?ν: Ποζ?ρει topless και σου ?χουμε τη φωτογραφ?α

Ειρ?νη Καζαρι?ν: Ποζ?ρει topless και σου ?χουμε τη φωτογραφ?α

Αυτ? το κορμ? αν?κει σε Ελλην?δα μαμ? δ?ο παιδι?ν (pics)

Αυτ? το κορμ? αν?κει σε Ελλην?δα μαμ? δ?ο παιδι?ν (pics)

Μ?θαμε επιτ?λου? τι ρ?λο βαρ?ει ΑΥΤΟ το πιαστρ?κι στην πλ?τη του πουκ?μισου

Μ?θαμε επιτ?λου? τι ρ?λο βαρ?ει ΑΥΤΟ το πιαστρ?κι στην πλ?τη του πουκ?μισου

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Εβδομαδια?ε? Ερωτικ?? προβλ?ψει? 19/08 - 25/08: Δε θ?λει κ?πο, θ?λει τρ?πο

Εβδομαδια?ε? Ερωτικ?? προβλ?ψει? 19/08 - 25/08: Δε θ?λει κ?πο, θ?λει τρ?πο

Κουρ?ζεστε ε?κολα; Π?σο κινδυνε?ετε απ? ?μφραγμα και εγκεφαλικ?

Κουρ?ζεστε ε?κολα; Π?σο κινδυνε?ετε απ? ?μφραγμα και εγκεφαλικ?

Κ?νδυνο?! Αν βρε?τε στικ?κι σε το?χο ΜΗΝ το βγ?λετε! (photos+video)

Κ?νδυνο?! Αν βρε?τε στικ?κι σε το?χο ΜΗΝ το βγ?λετε! (photos+video)