ΠΑΟΚ: Τα πλ?να του Φερ?ιρα εν?ψει ?γιαξ
15 SHARES

ΠΑΟΚ: Τα πλ?να του Φερ?ιρα εν?ψει ?γιαξ

Ο ?μπελ Φερ?ιρα καταστρ?νει ?δη τα σχ?δι? του, για το παιχν?δι με τον ?γιαξ.

Οι μ?ρε? περνο?ν, το πρ?το παιχν?δι με τον ?γιαξ για τα προκριματικ? του Champions League πλησι?ζει και στον ΠΑΟΚ ?χουν στο μυαλ? του?, μ?νο την αναμ?τρηση με του? Ολλανδο??.

Ο ?μπελ Φερ?ιρα μετ? απ? μια σειρ? φιλικ?ν παιχνιδι?ν ?χει βγ?λει κ?ποια βασικ? συμπερ?σματα για το σχ?μα που θα παρατ?ξει του? νταμπλο?χου? Ελλ?δο? αλλ? και τα πρ?σωπα που θα αποτελ?σουν τη βασικ? ενδεκ?δα.

Μοναδικ? ?εκκρεμ?τητα? στο μυαλ? του Πορτογ?λου τεχνικο? φα?νεται πω? ε?ναι η θ?ση του δε?τερου μ?σου, καθ?? ο Εσ?τι μ?λι? που ενσωματ?θηκε, αλλ? ε?ν δε?ξει στοιχε?α που θ?λει ο Φερ?ιρα, τ?τε δεν αποκλε?εται να ξεκιν?σει.

Στο τ?ρμα θα ε?ναι εκτ?? συγκλονιστικο? απρο?πτου ο Αλ?ξανδρο? Πασχαλ?κη?, με του? Βαρ?λα και Κρ?σπο να αποτελο?ν το κεντρικ? αμυντικ? δ?δυμο, εν? στα ?κρα θα βρεθο?ν οι Μ?το? (δεξι?) και Γιαννο?λη? (αριστερ?).

Στι? θ?σει? των χαφ, ε?ν ο Εσ?τι κριθε? αν?τοιμο? τ?τε θα ξεκιν?σουν οι Ελ Καντουρ? και Ντ?γκλα? Αουγκο?στο. Στην επ?θεση ο ?κπομ αναμ?νεται να αποτελ?σει την αιχμ? του δ?ρατο?, με τον Π?λκα να αγων?ζεται λ?γο πιο π?σω, εν? στα ?κρα θα βρεθο?ν οι Μπ?σεσβαρ και Ζαμπ?, που αγων?στηκαν βασικο? στα δυο τελευτα?α φιλικ? παιχν?δια.

Ω? εναλλακτικ??, ο Φερ?ιρα υπολογ?ζει του? Στοχ και Λημνι?, εν? ο ?νγκασον αποτελε? τον τρ?το κρ?κο στην αλυσ?δα των στ?περ.


?Μ?λο?? με την ατ?κα Λυσ?νδρου για διακοπ? πρωταθλ?ματο? λ?γω ΕΡΤ – Διαψε?δουν ΑΕΚ και Λ?γκα
?Μ?λο?? με την ατ?κα Λυσ?νδρου για διακοπ? πρωταθλ?ματο? λ?γω ΕΡΤ – Διαψε?δουν ΑΕΚ και Λ?γκα
Παναθηνα?κ??: Σε οικογενειακ? κλ?μα η πρ?τη
Παναθηνα?κ??: Σε οικογενειακ? κλ?μα η πρ?τη
ΑΕΚ: Στη λ?στα για Τραμπζονσπ?ρ ο Τσινγκ?νσκι
ΑΕΚ: Στη λ?στα για Τραμπζονσπ?ρ ο Τσινγκ?νσκι
?Το ελληνικ? ποδ?σφαιρο δεν πρ?πει να ε?ναι μια σφυρ?χτρα και μ?α σημα?α?
?Το ελληνικ? ποδ?σφαιρο δεν πρ?πει να ε?ναι μια σφυρ?χτρα και μ?α σημα?α?

Κρ?τη: Απε?λησε ξενοδοχε?ο με μ?νυση γιατ? την ενοχλο?σαν τα... τζιτζ?κια

Κρ?τη: Απε?λησε ξενοδοχε?ο με μ?νυση γιατ? την ενοχλο?σαν τα... τζιτζ?κια

Φα?η Σκορδ?: Αποχ?ρησε κι ?λλο πρ?σωπο απ? το Πρωιν? και δεν το περιμ?ναμε!

Φα?η Σκορδ?: Αποχ?ρησε κι ?λλο πρ?σωπο απ? το Πρωιν? και δεν το περιμ?ναμε!

Καταρρ?κτη?: Τα 6 ??πουλα? σημ?δια που πρ?πει να γνωρ?ζετε (εικ?νε?)

Καταρρ?κτη?: Τα 6 ??πουλα? σημ?δια που πρ?πει να γνωρ?ζετε (εικ?νε?)

Η Μαρ?βα Μητσοτ?κη αποκ?λυψε με μ?α φωτογραφ?α την ιδια?τερη στυλιστικ? τη? επιλογ? για το καλοκα?ρι

Η Μαρ?βα Μητσοτ?κη αποκ?λυψε με μ?α φωτογραφ?α την ιδια?τερη στυλιστικ? τη? επιλογ? για το καλοκα?ρι

Ρο?λα Ρ?βη: Η μαμαδ?στικη ερ?τηση στο Instagram και οι απαντ?σει? των δι?σημων φ?λων τη? (pics)

Ρο?λα Ρ?βη: Η μαμαδ?στικη ερ?τηση στο Instagram και οι απαντ?σει? των δι?σημων φ?λων τη? (pics)

Το πιο… περ?εργο π?ναλτι σε παιχν?δι Κ12 στην Ολλανδ?α (video)

Το πιο… περ?εργο π?ναλτι σε παιχν?δι Κ12 στην Ολλανδ?α (video)

?ταν ο Tarantino εμφαν?ζεται στι? ταιν?ε? του

?ταν ο Tarantino εμφαν?ζεται στι? ταιν?ε? του

Π?? αντιδρο?ν τα ζ?δια, ?ταν του? πει? ?σ’ αγαπ?!?

Π?? αντιδρο?ν τα ζ?δια, ?ταν του? πει? ?σ’ αγαπ?!?

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Αν μ?θετε τι συμβολ?ζουν τα βραχιολ?κια στο π?δι ?σω? σκεφτε?τε ξαν? αν το ξαναφορ?σετε...

Αν μ?θετε τι συμβολ?ζουν τα βραχιολ?κια στο π?δι ?σω? σκεφτε?τε ξαν? αν το ξαναφορ?σετε...