Ολυμπιακ??: ?ρχεται παλι?? γν?ριμο? αν… κουν?σει σεντ?νι (photos)
13 SHARES

Ολυμπιακ??: ?ρχεται παλι?? γν?ριμο? αν… κουν?σει σεντ?νι (photos)

Στον Ολυμπιακ? τα μεταγραφικ? δεδομ?να αλλ?ζουν απ? μ?ρα σε μ?ρα.

Παρ?λληλα με τι? αγωνιστικ?? υποχρε?σει? στον Ολυμπιακ? ?τρ?χουν? και τον μεταγραφικ? σχεδιασμ? τη? ομ?δα?, με τα δεδομ?να να αλλ?ζουν σε περ?πτωση πρ?κριση? στου? ομ?λου? του Champions League.

Συγκεκριμ?να τα χρ?ματα που θα μπουν στα ταμε?α, θα κ?νουν πιο ?νετη την κ?νηση των Πειραιωτ?ν στο μεταγραφικ? παζ?ρι και ?σω? φ?ρουν στο προσκ?νιο ?ναν παλι? γν?ριμο.

Διαβ?στε περισσ?τερα στο photo story που ακολουθε?.


Ιωνικ?? Νικα?α?: ?πιασαν δουλει? για την Basket League (photos)
Ιωνικ?? Νικα?α?: ?πιασαν δουλει? για την Basket League (photos)
Με μοιρα?ο τον Πογκμπ?, ?στραβοπ?τημα? για Γιουν?ιτεντ
Με μοιρα?ο τον Πογκμπ?, ?στραβοπ?τημα? για Γιουν?ιτεντ
Το μ?νυμα τη? Ρε?λ Μαδρ?τη? για τον Μπλατ (photo)
Το μ?νυμα τη? Ρε?λ Μαδρ?τη? για τον Μπλατ (photo)
ΠΑΟΚ: Αν?λαβε και επ?σημα ο Φλεβαρ?κη? (photos)
ΠΑΟΚ: Αν?λαβε και επ?σημα ο Φλεβαρ?κη? (photos)

Ζαν?νε: Το απαγορευμ?νο νησ? των οργ?ων στην Ιταλ?α

Ζαν?νε: Το απαγορευμ?νο νησ? των οργ?ων στην Ιταλ?α

Η Χριστ?να Ψ?λτη ?χει κορμ?ρα και μα? το δε?χνει-Η π?ζα στα βρ?χια με το καυτ? μα?ρο μπικ?νι (pics)

Η Χριστ?να Ψ?λτη ?χει κορμ?ρα και μα? το δε?χνει-Η π?ζα στα βρ?χια με το καυτ? μα?ρο μπικ?νι (pics)

Κριθ?ρι: Τα μοναδικ? οφ?λη του για την υγε?α (εικ?νε?)

Κριθ?ρι: Τα μοναδικ? οφ?λη του για την υγε?α (εικ?νε?)

Αθην? Οικονομ?κου: Δε? την π?ζα στην πισ?να με το τ?λειο λευκ? μπικ?νι

Αθην? Οικονομ?κου: Δε? την π?ζα στην πισ?να με το τ?λειο λευκ? μπικ?νι

?λγα Πηλι?κη - Στ?λιο? Χανταμπ?κη?: Η κ?ρη του? φτι?χνει π?τα μαζ? με την προγιαγι? τη? (pics)

?λγα Πηλι?κη - Στ?λιο? Χανταμπ?κη?: Η κ?ρη του? φτι?χνει π?τα μαζ? με την προγιαγι? τη? (pics)

Ποιο θα ε?ναι το γκολ τη? χρονι??; (videos+poll)

Ποιο θα ε?ναι το γκολ τη? χρονι??; (videos+poll)

Το ?ξερε?; Π?ντε πρ?γματα που κ?νει? λ?θο? κ?θε μ?ρα!

Το ?ξερε?; Π?ντε πρ?γματα που κ?νει? λ?θο? κ?θε μ?ρα!

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ζ?δια σ?μερα 20/08: Τρικλοποδι?? και εμπ?δια

Ζ?δια σ?μερα 20/08: Τρικλοποδι?? και εμπ?δια

Αν μ?θετε τι συμβολ?ζουν τα βραχιολ?κια στο π?δι ?σω? σκεφτε?τε ξαν? αν το ξαναφορ?σετε...

Αν μ?θετε τι συμβολ?ζουν τα βραχιολ?κια στο π?δι ?σω? σκεφτε?τε ξαν? αν το ξαναφορ?σετε...