Ντε Γιονγκ: ?Το στυλ και το ?ραμα του ?γιαξ και τη? Μπαρτσελ?να ε?ναι παρ?μοια?
SHARE

Ντε Γιονγκ: ?Το στυλ και το ?ραμα του ?γιαξ και τη? Μπαρτσελ?να ε?ναι παρ?μοια?

Για την επιρρο? του Γι?χαν Κρ?ιφ στη Μπαρτσελ?να μ?λησε ο Φρ?νκιε ντε Γιονγκ.

Την καταλυτικ? επ?δραση του Γι?χαν Κρ?ιφ στη Μπαρτσελ?να επισ?μανε ο Ολλανδ?? μ?σο? τη? Μπαρτσελ?να Φρ?νκιε ντε Γιονγκ, σε συν?ντευξ? του στο Reuters, κατ? τη δι?ρκεια τη? περιοδε?α? των Καταλαν?ν στην Ιαπων?α.

Ο Ντε Γιονγκ αποτελε? την τελευτα?α ολλανδικ? ?φιξη στην Βαρκελ?νη, δ?νοντα? συν?χεια σε μ?α ιδια?τερη σχ?ση που υπ?ρχει αν?μεσα στου? δ?ο συλλ?γου?, ?γιαξ και Μπαρτσελ?να, αλλ? ποδοσφαιρικ? και τι? δ?ο χ?ρε?, Ολλανδ?α και Ισπαν?α.

Απ? τη στιγμ? που ο Ρ?νου? Μ?χελ? και ο Γι?χαν Κρ?ιφ μετ?φεραν στη Βαρκελ?νη το ?Total Football? των Ολλανδ?ν τη δεκαετ?α του '70, υπ?ρξε ?να σταθερ? ρε?μα ταλ?ντων που κινε?ται προ? την πρωτε?ουσα τη? Καταλον?α?.

Ο Ντε Γιονγκ ε?ναι υπερ?φανο? που ακολο?θησε τα β?ματα των Ρ?ναλντ Κο?μαν, Φρανκ Ντε Μπερ, Π?τρικ Κλ?ιφερτ.

?Νομ?ζω ?τι αυτ? συμβα?νει ε?ναι λ?γω του Κρ?ιφ. ?λλαξε τον σ?λλογο και νομ?ζω ?τι η επιρρο? του ?ταν πολ? μεγ?λη στη Μπαρτσελ?να?, ε?πε ο 22χρονο? μ?σο?, ο οπο?ο? εντ?χθηκε στη φημισμ?νη ακαδημ?α του ?γιαξ το 2015.

?Αλλ? θεωρ? ?τι το στυλ και το ?ραμα του ?γιαξ και τη? Μπαρτσελ?να ε?ναι λ?γο παρ?μοια και ?τσι δεν ε?ναι τ?σο μεγ?λη διαφορ? για εμ?να. Φυσικ?, ?χω παρακολουθ?σει πολλο?? αγ?νε? τη? Μπαρτσελ?να τα τελευτα?α χρ?νια, ?τσι ξ?ρω ?τι ?χει εκπληκτικο?? πα?κτε?. Ε?ναι ?να παρ?δειγμα για μ?να?.

Επιστρ?φοντα? στη Βαρκελ?νη, ο Ντε Γιονγκ μπορε? να κ?νει το ντεμπο?το του στο Nou Camp σε αγ?να πριν απ? την σεζ?ν εναντ?ον τη? ?ρσεναλ στι? 4 Αυγο?στου. Στι? 17 Αυγο?στου ε?ναι η ?ναρξη τη? σεζ?ν στη La Liga, ?που η Μπαρτσελ?να θα αντιμετωπ?σει την Αθλ?τικ Μπιλμπ?ο.


?Κ?νηση δυναμικ?? το PAOK TV? (video)
?Κ?νηση δυναμικ?? το PAOK TV? (video)
Παναθηνα?κ??-Ολυμπιακ??: Ο Δ?νη? αν?λυσε μ?σω β?ντεο τον αντ?παλο
Παναθηνα?κ??-Ολυμπιακ??: Ο Δ?νη? αν?λυσε μ?σω β?ντεο τον αντ?παλο
Παναθηνα?κ?? ΟΠΑΠ: Τα αποκαλυπτ?ρια τη? ν?α? φαν?λα? στο 2ο ?Πα?λο? Γιαννακ?πουλο?? (video)
Παναθηνα?κ?? ΟΠΑΠ: Τα αποκαλυπτ?ρια τη? ν?α? φαν?λα? στο 2ο ?Πα?λο? Γιαννακ?πουλο?? (video)
Το πρ?γραμμα του Κυπ?λλου και γιατ? δεν… ?λλαξε το ?νομα του Ολυμπιακο?
Το πρ?γραμμα του Κυπ?λλου και γιατ? δεν… ?λλαξε το ?νομα του Ολυμπιακο?

Ο Κ?ντι Λι κ?ρδισε το ?Αμερικ? ?χει? ταλ?ντο? και θα κ?νει κι εσ?? να δακρ?σετε (video)

Ο Κ?ντι Λι κ?ρδισε το ?Αμερικ? ?χει? ταλ?ντο? και θα κ?νει κι εσ?? να δακρ?σετε (video)

Ψ?ρωσε?; Κι ?μω? ε?ναι αυτ?? που φαντ?ζεσαι… με?ον 14 κιλ? και θα… κολλ?σει? με τη ν?α του εικ?να!

Ψ?ρωσε?; Κι ?μω? ε?ναι αυτ?? που φαντ?ζεσαι… με?ον 14 κιλ? και θα… κολλ?σει? με τη ν?α του εικ?να!

Ψ?φισε και πε? μα?: Ποιο ζ?διο ?ταν εκνευριστε? θα τα ?σπ?σει? ?λα;

Ψ?φισε και πε? μα?: Ποιο ζ?διο ?ταν εκνευριστε? θα τα ?σπ?σει? ?λα;

Ζ?νια Μπον?τσου: Οι ν?ε? καλοκαιριν?? τη? φωτογραφ?ε? και το ?αντ?ο?

Ζ?νια Μπον?τσου: Οι ν?ε? καλοκαιριν?? τη? φωτογραφ?ε? και το ?αντ?ο?

Τρ?μο? στον α?ρα: Αεροπλ?νο ?κανε ?βουτι?? 30.000 ποδι?ν μ?σα σε λ?γα λεπτ? (pics&vid)

Τρ?μο? στον α?ρα: Αεροπλ?νο ?κανε ?βουτι?? 30.000 ποδι?ν μ?σα σε λ?γα λεπτ? (pics&vid)

9 παθ?σει? με σ?μπτωμα την μ?νιμη κο?ραση (εικ?νε?)

9 παθ?σει? με σ?μπτωμα την μ?νιμη κο?ραση (εικ?νε?)

Κ?ριου?, δεν ε?ναι πια αστε?ο… (video)

Κ?ριου?, δεν ε?ναι πια αστε?ο… (video)

Κατερ?να Παπουτσ?κη: Μα? δε?χνει για πρ?τη φορ? το παιδικ? δωμ?τιο του Μ?ξιμου (pics)

Κατερ?να Παπουτσ?κη: Μα? δε?χνει για πρ?τη φορ? το παιδικ? δωμ?τιο του Μ?ξιμου (pics)

Γν?ριζε? ?τι η ημερομην?α γ?ννησ?? σου δε?χνει αν θα σου ?ρθουν χρ?ματα;

Γν?ριζε? ?τι η ημερομην?α γ?ννησ?? σου δε?χνει αν θα σου ?ρθουν χρ?ματα;

Δεν φαντ?ζεσαι π?σο κρ?τησε το μεγαλ?τερο μποτιλι?ρισμα στην ιστορ?α!

Δεν φαντ?ζεσαι π?σο κρ?τησε το μεγαλ?τερο μποτιλι?ρισμα στην ιστορ?α!