?!?Εθνικ?: Οι ομ?δε? που δεν δηλ?νουν συμμετοχ? και η αντικατ?στασ? του?
SHARE

?!?Εθνικ?: Οι ομ?δε? που δεν δηλ?νουν συμμετοχ? και η αντικατ?στασ? του?

Ποιε? ομ?δε? αποφ?σισαν να μην αγωνιστο?ν στη ?!?Εθνικ? τη? ν?α? περι?δου.

Μ?χρι τι? 5 Αυγο?στου ?χουν περιθ?ριο οι 116 ομ?δε? να δηλ?σουν συμμετοχ? στη ?!?Εθνικ? τη? ν?α? περι?δου, με τι? πρ?τε? απ?λειε? να ε?ναι γεγον??. Ενν?α ομ?δε? ?χουν αποφασ?σει να μη δηλ?σουν συμμετοχ? στο ν?ο πρωτ?θλημα, με τον οικονομικ? παρ?γοντα να πα?ζει σημαντικ? ρ?λο. Ο καταρτισμ?? των ομ?λων αναμ?νεται να γ?νει μετ? το τ?λο? των δηλ?σεων συμμετοχ??, με την ΕΠΟ να ?χει αποφασ?σει για δημιουργ?α κρητικο? ομ?λου 9 ομ?δων.

?πω? συνηθ?ζεται, τα μεγαλ?τερα προβλ?ματα τα αντιμετωπ?ζουν οι νησιωτικ?? ομ?δε?, καθ?? το κ?στο? ε?ναι μεγ?λο, με την ΕΠΟ να δ?νει την περασμ?νη σεζ?ν ?να πολ? μικρ? ποσ? εν?σχυση?. Γι’ αυτ? δεν προκαλε? ?κπληξη το γεγον?? ?τι οι ?λυμπο? Αγι?σου (ΕΠΣ Λ?σβου), ΑΟ Πρ?ννοι (ΕΠΣ Κεφαλλην?α?/Ιθ?κη?), Καν?ρη? Νεν?των (ΕΠΣ Χ?ου) και ΑΕ Βαθ?λλου/Πανσαμιακο? (ΕΠΣ Σ?μου) ανακο?νωσαν πω? δεν θα δηλ?σουν συμμετοχ? στο πρωτ?θλημα τη? ?!?Εθνικ??. Παρ?λληλα, απ?φαση να μην ?κατ?βει? π?ρε ο Αλ?ξανδρο? Κιλκ?? (ΕΠΣ Κιλκ??), αλλ? και ο Ορ?στη? Ορεστι?δα? (ΕΠΣ ?βρου).

Εκτ?? ?πω? απ? του? ?ξι πρωταθλητ??, οι θ?σει? των οπο?ων θα επιχειρηθε? να καλυφθο?ν απ? του? δευτεραθλητ?? ? τριταθλητ?? των Εν?σεων, κι ?λλε? ομ?δε? αποφ?σισαν να μην δηλ?σουν συμμετοχ? στη ?!?Εθνικ?.

Ο λ?γο? για τον ΑΟ Κατασταρ?ου απ? τη Ζ?κυνθο, ο οπο?ο? π?ρυσι αγων?στηκε στη ?!?Εθνικ? και κ?ρδισε την παραμον? του, ωστ?σο δηλ?νει αδυναμ?α να αγωνιστε? εκ ν?ου στην εθνικ? κατηγορ?α. Παρ?λληλα, ο Αιγινιακ??, ο οπο?ο? υποβιβ?στηκε απ? τη Football League, αποφ?σισε να κ?νει επανεκκ?νηση απ? το τοπικ? ποδ?σφαιρο τη? Πιερ?α? και δεν θα αγωνιστε? στη ?!?Εθνικ?. Μια ακ?μα θ?ση τη? ?!?Εθνικ?? μ?νει κεν?, μετ? απ? την απ?φαση συγχ?νευση? τη? Σπ?ρτη?, που υποβιβ?στηκε απ? τη Football League, με την ΑΕ Πελλ?να? Καστορε?ου, που αγωνιζ?ταν και π?ρυσι στην κατηγορ?α.

Τα κεν? που αφ?νουν οι ομ?δε? που ε?τε αγων?ζονταν και π?ρυσι στη ?!?Εθνικ?, ε?τε υποβιβ?στηκαν σε αυτ?, δεν υπ?ρχει πρ?βλεψη στον ΚΑΠ ? στην προκ?ρυξη για να καλυφθο?ν.


ΑΕΚ: Υπολογ?ζει Ντ?λετιτ?-Σαμπαν?τζοβιτ? ο Καρντ?σο
ΑΕΚ: Υπολογ?ζει Ντ?λετιτ?-Σαμπαν?τζοβιτ? ο Καρντ?σο
Με τι? ευλογ?ε? του Ντομιν?κ η ?φιξη Φριντ?τ για τον Παναθηνα?κ?! (photo)
Με τι? ευλογ?ε? του Ντομιν?κ η ?φιξη Φριντ?τ για τον Παναθηνα?κ?! (photo)
Παναθηνα?κ??: Στη Λεγαν?? ο Σταμο?λη? (photo)
Παναθηνα?κ??: Στη Λεγαν?? ο Σταμο?λη? (photo)
Παναθηνα?κ?? ΟΠΑΠ: Στην Αθ?να ο Μπρ?ουν
Παναθηνα?κ?? ΟΠΑΠ: Στην Αθ?να ο Μπρ?ουν

Ζαν?νε: Το απαγορευμ?νο νησ? των οργ?ων στην Ιταλ?α

Ζαν?νε: Το απαγορευμ?νο νησ? των οργ?ων στην Ιταλ?α

Φραγκ?κη - Μ?ρκογλου: Ο λαμπερ?? γ?μο? του? στην Π?ρο και το... παρατρ?γουδο! (Photos & Videos)

Φραγκ?κη - Μ?ρκογλου: Ο λαμπερ?? γ?μο? του? στην Π?ρο και το... παρατρ?γουδο! (Photos & Videos)

Κριθ?ρι: Τα μοναδικ? οφ?λη του για την υγε?α (εικ?νε?)

Κριθ?ρι: Τα μοναδικ? οφ?λη του για την υγε?α (εικ?νε?)

Αθην? Οικονομ?κου: Δε? την π?ζα στην πισ?να με το τ?λειο λευκ? μπικ?νι

Αθην? Οικονομ?κου: Δε? την π?ζα στην πισ?να με το τ?λειο λευκ? μπικ?νι

?λγα Πηλι?κη - Στ?λιο? Χανταμπ?κη?: Η κ?ρη του? φτι?χνει π?τα μαζ? με την προγιαγι? τη? (pics)

?λγα Πηλι?κη - Στ?λιο? Χανταμπ?κη?: Η κ?ρη του? φτι?χνει π?τα μαζ? με την προγιαγι? τη? (pics)

Ποιο θα ε?ναι το γκολ τη? χρονι??; (videos+poll)

Ποιο θα ε?ναι το γκολ τη? χρονι??; (videos+poll)

Το ?ξερε?; Π?ντε πρ?γματα που κ?νει? λ?θο? κ?θε μ?ρα!

Το ?ξερε?; Π?ντε πρ?γματα που κ?νει? λ?θο? κ?θε μ?ρα!

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Astrovote: Ποιο ζ?διο του?… ?κρατ?ει? ?λου? στο χ?ρι;

Astrovote: Ποιο ζ?διο του?… ?κρατ?ει? ?λου? στο χ?ρι;

Αν μ?θετε τι συμβολ?ζουν τα βραχιολ?κια στο π?δι ?σω? σκεφτε?τε ξαν? αν το ξαναφορ?σετε...

Αν μ?θετε τι συμβολ?ζουν τα βραχιολ?κια στο π?δι ?σω? σκεφτε?τε ξαν? αν το ξαναφορ?σετε...