Σοβαρ? τροχα?ο για πρ?ην πα?κτη του Παναθηνα?κο? (photos)
SHARE
Φωτογραφ?α αρχε?ου

Σοβαρ? τροχα?ο για πρ?ην πα?κτη του Παναθηνα?κο? (photos)

Τροχα?ο ατ?χημα για νεαρ? πρ?ην πα?κτη του Παναθηνα?κο?, ο οπο?ο? εκτιμ?ται ?τι θα αναρρ?σει σε τρει? μ?νε?!

?να ακ?μα θ?μα τη? ταχ?τητα? και τη? ασφ?λτου, ?ταν και ο πρ?ην πα?κτη? του Παναθηνα?κο?, που πλ?ον αγων?ζεται σε ομ?δα τη? Ανατολικ?? Αττικ??. Ο νεαρ?? ?σο? τραυματ?στηκε σοβαρ? σε τροχα?ο ατ?χημα το βρ?δυ τη? Κυριακ?? (21/07) και θα χρειαστε? δυο με τρει? μ?νε? ?τσι ?στε να αναρρ?σει και να μπει ξαν? στο γ?πεδο με τη ν?α του ομ?δα.

Το θετικ? τη? υπ?θεση? ?ταν πω? η ζω? του νεαρο? ποδοσφαιριστ? δεν κινδ?νεψε, παρ?λα αυτ? χτ?πησε αρκετ? με αποτ?λεσμα να μην μπορε? να μπει σε γ?πεδο για του? επ?μενου? μ?νε?. Μ?λιστα, πριν απ? λ?γο καιρ? ε?χε συμφων?σει και ανακοινωθε? απ? τη ν?α του ομ?δα και δεδομ?να διεκδικε? το… ?σκαρ ατυχ?α?, ?πω? αναφ?ρει και η ανακο?νωση του συλλ?γου που θα αγων?ζεται τη ν?α σεζ?ν. Δε?τε λεπτομ?ρειε? στο photostory που ακολουθε?…


Euroleague: ??χουν καλυφθε? οι οφειλ?? του Ολυμπιακο??
Euroleague: ??χουν καλυφθε? οι οφειλ?? του Ολυμπιακο??
Τρομερ?! Φ?δι καταπ?νει χρυσ?ψαρο στο νερ? (video)
Τρομερ?! Φ?δι καταπ?νει χρυσ?ψαρο στο νερ? (video)
Εθνικ? Ανδρ?ν: Φε?γει για Κ?να χωρ?? Σλο?κα
Εθνικ? Ανδρ?ν: Φε?γει για Κ?να χωρ?? Σλο?κα
?ρη?: Αιφν?δια παρα?τηση Διαμαντ?πουλου
?ρη?: Αιφν?δια παρα?τηση Διαμαντ?πουλου

Κρ?τη: Απε?λησε ξενοδοχε?ο με μ?νυση γιατ? την ενοχλο?σαν τα... τζιτζ?κια

Κρ?τη: Απε?λησε ξενοδοχε?ο με μ?νυση γιατ? την ενοχλο?σαν τα... τζιτζ?κια

Φα?η Σκορδ?: Αποχ?ρησε κι ?λλο πρ?σωπο απ? το Πρωιν? και δεν το περιμ?ναμε!

Φα?η Σκορδ?: Αποχ?ρησε κι ?λλο πρ?σωπο απ? το Πρωιν? και δεν το περιμ?ναμε!

Καταρρ?κτη?: Τα 6 ??πουλα? σημ?δια που πρ?πει να γνωρ?ζετε (εικ?νε?)

Καταρρ?κτη?: Τα 6 ??πουλα? σημ?δια που πρ?πει να γνωρ?ζετε (εικ?νε?)

H Katie Holmes και ο Jamie Foxx δεν ε?ναι πια μαζ? και γνωρ?ζουμε ποια ?ταν η αιτ?α του χωρισμο?

H Katie Holmes και ο Jamie Foxx δεν ε?ναι πια μαζ? και γνωρ?ζουμε ποια ?ταν η αιτ?α του χωρισμο?

Ελ?νη Καρποντ?νη - Βασ?λη? Λι?τσο?: Ο γιο? του? ε?χε γεν?θλια! Δε?τε φ?το απ? το π?ρτι του (pics)

Ελ?νη Καρποντ?νη - Βασ?λη? Λι?τσο?: Ο γιο? του? ε?χε γεν?θλια! Δε?τε φ?το απ? το π?ρτι του (pics)

Το πιο… περ?εργο π?ναλτι σε παιχν?δι Κ12 στην Ολλανδ?α (video)

Το πιο… περ?εργο π?ναλτι σε παιχν?δι Κ12 στην Ολλανδ?α (video)

?ταν ο Tarantino εμφαν?ζεται στι? ταιν?ε? του

?ταν ο Tarantino εμφαν?ζεται στι? ταιν?ε? του

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Π?? και ποιου? επηρε?ζουν οι πλαν?τε? απ? 21/08 ?ω? και 27/08

Π?? και ποιου? επηρε?ζουν οι πλαν?τε? απ? 21/08 ?ω? και 27/08

Αν μ?θετε τι συμβολ?ζουν τα βραχιολ?κια στο π?δι ?σω? σκεφτε?τε ξαν? αν το ξαναφορ?σετε...

Αν μ?θετε τι συμβολ?ζουν τα βραχιολ?κια στο π?δι ?σω? σκεφτε?τε ξαν? αν το ξαναφορ?σετε...