Χριστοβασ?λη?: ?Χωρ?? τηλεοπτικ? σ?μβαση δεν ?χει πρωτ?θλημα?! (vid)
SHARE

Χριστοβασ?λη?: ?Χωρ?? τηλεοπτικ? σ?μβαση δεν ?χει πρωτ?θλημα?! (vid)

?μεση λ?ση στα τηλεοπτικ? τη? Super League 2ζητο?ν ΠΑΣ και Χριστοβασ?λη?.

Στο πλα?σιο του τουρνου? Vikos Cola Cup που ξεκ?νησε σ?μερα, ο ιδιοκτ?τη? του ΠΑΣ Γι?ννινα αναφ?ρθηκε στο κ?ριο ζ?τημα που κα?ει την Super League 2.

Ο Γι?ργο? Χριστοβασ?λη? τ?νισε ?τι απ? την στιγμ? που δεν υπ?ρχει συμφων?α με την ΕΡΤ δε θα ξεκιν?σει το πρωτ?θλημα.

Επεσ?μανε μ?λιστα πω? θα ζητηθε? απ? την ΕΠΟ να μην γ?νει η κλ?ρωση τη? Super League 1 εφ?σον δεν βρεθε? λ?ση για τα τηλεοπτικ? τη? νεοσ?στατη? κατηγορ?α? και δεν τηρηθο?ν τα συμφωνηθ?ντα.

Παρ?λληλα, αν?φερε πω? θα γ?νει συν?ντηση με τον Υπουργ? Ψηφιακ?? Πολιτικ??, Ν?κο Παππ? και με τον Υπουργ? Οικονομικ?ν Ευκλε?δη Τσακαλ?το.

Οι δηλ?σει? Χριστοβασ?λη


Καιρ??: Βροχ??, ?νεμοι και ν?α πτ?ση τη? θερμοκρασ?α? το Σ?ββατο
Καιρ??: Βροχ??, ?νεμοι και ν?α πτ?ση τη? θερμοκρασ?α? το Σ?ββατο
Προπ?νηση στο Σ?μοκοβ για τον ΠΑΟΚ
Προπ?νηση στο Σ?μοκοβ για τον ΠΑΟΚ
Λιωμ?νοι σωλ?νε? και καμ?νο? εξοπλισμ??: Εικ?νε? απ? τι? πετρελα?κ?? εγκαταστ?σει? στη Σ. Αραβ?α
Λιωμ?νοι σωλ?νε? και καμ?νο? εξοπλισμ??: Εικ?νε? απ? τι? πετρελα?κ?? εγκαταστ?σει? στη Σ. Αραβ?α
Το ?πρ?σινο? πρ?γραμμα του Σαββατοκ?ριακου
Το ?πρ?σινο? πρ?γραμμα του Σαββατοκ?ριακου

Ο Κ?ντι Λι κ?ρδισε το ?Αμερικ? ?χει? ταλ?ντο? και θα κ?νει κι εσ?? να δακρ?σετε (video)

Ο Κ?ντι Λι κ?ρδισε το ?Αμερικ? ?χει? ταλ?ντο? και θα κ?νει κι εσ?? να δακρ?σετε (video)

Γ?μο? alert! Πασ?γνωστη τραγουδ?στρια μ?λι? παντρε?τηκε με κουμπ?ρο τον Κ?στα Καραφ?τη (Photos)

Γ?μο? alert! Πασ?γνωστη τραγουδ?στρια μ?λι? παντρε?τηκε με κουμπ?ρο τον Κ?στα Καραφ?τη (Photos)

Ψ?φισε και πε? μα?: Ποιο ζ?διο ?ταν εκνευριστε? θα τα ?σπ?σει? ?λα;

Ψ?φισε και πε? μα?: Ποιο ζ?διο ?ταν εκνευριστε? θα τα ?σπ?σει? ?λα;

Ζ?νια Μπον?τσου: Οι ν?ε? καλοκαιριν?? τη? φωτογραφ?ε? και το ?αντ?ο?

Ζ?νια Μπον?τσου: Οι ν?ε? καλοκαιριν?? τη? φωτογραφ?ε? και το ?αντ?ο?

Οικονομικο? και κοντινο? προορισμο? για να αποδρ?σετε το τρι?μερο τη? 28η? Οκτωβρ?ου!

Οικονομικο? και κοντινο? προορισμο? για να αποδρ?σετε το τρι?μερο τη? 28η? Οκτωβρ?ου!

9 παθ?σει? με σ?μπτωμα την μ?νιμη κο?ραση (εικ?νε?)

9 παθ?σει? με σ?μπτωμα την μ?νιμη κο?ραση (εικ?νε?)

Κ?ριου?, δεν ε?ναι πια αστε?ο… (video)

Κ?ριου?, δεν ε?ναι πια αστε?ο… (video)

Κατερ?να Παπουτσ?κη: Μα? δε?χνει για πρ?τη φορ? το παιδικ? δωμ?τιο του Μ?ξιμου (pics)

Κατερ?να Παπουτσ?κη: Μα? δε?χνει για πρ?τη φορ? το παιδικ? δωμ?τιο του Μ?ξιμου (pics)

Γν?ριζε? ?τι η ημερομην?α γ?ννησ?? σου δε?χνει αν θα σου ?ρθουν χρ?ματα;

Γν?ριζε? ?τι η ημερομην?α γ?ννησ?? σου δε?χνει αν θα σου ?ρθουν χρ?ματα;

Δεν φαντ?ζεσαι π?σο κρ?τησε το μεγαλ?τερο μποτιλι?ρισμα στην ιστορ?α!

Δεν φαντ?ζεσαι π?σο κρ?τησε το μεγαλ?τερο μποτιλι?ρισμα στην ιστορ?α!