ΠΑΣ Γι?ννινα: Ενδιαφ?ρον απ? το εξωτερικ? για Κ?ργα
2 SHARES

ΠΑΣ Γι?ννινα: Ενδιαφ?ρον απ? το εξωτερικ? για Κ?ργα

Μια πρ?ταση που ?φτασε απ? χ?ρα του πρ?ην Ανατολικο? μπλοκ φα?νεται ?τι λειτουργε? δελεαστικ? για τον ?λληνα μπακ.

Αν και οι πιθαν?τητε? παραμον?? του Γι?ννη Κ?ργα στο ρ?στερ του ΠΑΣ Γι?ννινα ?ταν αισθητ? περισσ?τερε? το τελευτα?ο δι?στημα, τελικ? μια πρ?ταση που ?φτασε απ? χ?ρα του πρ?ην Ανατολικο? μπλοκ φα?νεται ?τι λειτουργε? δελεαστικ? γι’ αυτ?ν.
Ο Κ?ργα? αγωνιζ?ταν στη Δυναμ? Μπρεστ στη Λευκορωσ?α πριν τον ΠΑΣ Γι?ννινα και απ? την ελληνικ? αγορ? τον ενδι?φερε η προοπτικ? να παραμε?νει στα Γι?ννενα, αρκε? να μην ε?χε πρ?ταση απ? το εξωτερικ?, που ?μω? ?ρθε.

Τι? επ?μενε? μ?ρε? ο Κ?ργα? αναμ?νεται να π?ρει τι? αποφ?σει? του για να γνωρ?ζουμε αν θα υπολογ?ζεται απ? το ?κυαν?λευκο? ρ?στερ ? οριστικ? θα συνεχ?σει εκτ?? Ελλ?δα?.

Φ?το? ο ?μπειρο? στ?περ κατ?γραψε 8 εμφαν?σει? με την ?κυαν?λευκη? φαν?λα στο πρωτ?θλημα.

Σε περ?πτωση που ο Κ?ργα? αποχωρ?σει, ο ΠΑΣ θα αναζητ?σει 1-2 ?μπειρου? στ?περ, εν? θα επιστρ?ψει και ο Ζ?γκο? απ? την Αλεσ?ντρια.

Πηγ?: Super-FM


Ευρωπα?κ? ανδρ?ν: Ο Παναγι?τη? Πελεκο?δα? στην κ?μερα τη? Ε.Ο.ΠΕ. (video)
Ευρωπα?κ? ανδρ?ν: Ο Παναγι?τη? Πελεκο?δα? στην κ?μερα τη? Ε.Ο.ΠΕ. (video)
Γιατ? οι ΗΠΑ διεκδικο?ν ?λα τα ?σοδα απ? το βιβλ?ο του Σν?ουντεν
Γιατ? οι ΗΠΑ διεκδικο?ν ?λα τα ?σοδα απ? το βιβλ?ο του Σν?ουντεν
Απ?λλων Π?ντου: Στην κυκλοφορ?α τα εισιτ?ρια διαρκε?α?
Απ?λλων Π?ντου: Στην κυκλοφορ?α τα εισιτ?ρια διαρκε?α?
Χ?ντμπολ: Αυλα?α με ντ?ρμπι ?Δικεφ?λων?
Χ?ντμπολ: Αυλα?α με ντ?ρμπι ?Δικεφ?λων?

Μερομ?νια 2020: Ερχεται βαρυχειμωνι? με πολλ? χι?νια και ακρα?α φαιν?μενα

Μερομ?νια 2020: Ερχεται βαρυχειμωνι? με πολλ? χι?νια και ακρα?α φαιν?μενα

Λευτ?ρη? Σουλτ?το?: Η αν?ρτηση που μα? ξ?φνιασε! Δε?τε τι αν?βασε για την Λασκαρ?κη (Pics)

Λευτ?ρη? Σουλτ?το?: Η αν?ρτηση που μα? ξ?φνιασε! Δε?τε τι αν?βασε για την Λασκαρ?κη (Pics)

Αυτ? ε?ναι τα ζ?δια που τραβο?ν π?νω του? την προσοχ?, χωρ?? καν να προσπαθ?σουν

Αυτ? ε?ναι τα ζ?δια που τραβο?ν π?νω του? την προσοχ?, χωρ?? καν να προσπαθ?σουν

Ο γιο? του Pierce Brosnan θα ?πρεπε να γ?νει ο ν?ο? James Bond: Δε? τον μαζ? με τον μπαμπ? του

Ο γιο? του Pierce Brosnan θα ?πρεπε να γ?νει ο ν?ο? James Bond: Δε? τον μαζ? με τον μπαμπ? του

Πρ?ιμα σημ?δια καρκ?νου που στ?λνει το σ?μα (video)

Πρ?ιμα σημ?δια καρκ?νου που στ?λνει το σ?μα (video)

Αρν?θηκε να πεθ?νει: Ο φοιτητ?? με τη σπ?νια ασθ?νεια που θερ?πευσε τον εαυτ? του

Αρν?θηκε να πεθ?νει: Ο φοιτητ?? με τη σπ?νια ασθ?νεια που θερ?πευσε τον εαυτ? του

Β?λε?: Ο 19χρονο? με το πιο ψηλ? ?λμα στον κ?σμο! (video+photo)

Β?λε?: Ο 19χρονο? με το πιο ψηλ? ?λμα στον κ?σμο! (video+photo)

Κυρι?κο? Μητσοτ?κη?: Η φωτογραφ?α & η ευχ? στην κ?ρη του αν?μερα τη? γιορτ?? τη? (pics)

Κυρι?κο? Μητσοτ?κη?: Η φωτογραφ?α & η ευχ? στην κ?ρη του αν?μερα τη? γιορτ?? τη? (pics)

Αργ?ε? 2019: Τα εναπομε?ναντα τρι?μερα του ?του?

Αργ?ε? 2019: Τα εναπομε?ναντα τρι?μερα του ?του?

Ευτυχισμ?νοι ?σοι ?χουν κοπ?λα-τσ?πη?

Ευτυχισμ?νοι ?σοι ?χουν κοπ?λα-τσ?πη?