ΠΑΣ Γι?ννινα: Τελικ?...Γιανν?κη? στον π?γκο!
SHARE

ΠΑΣ Γι?ννινα: Τελικ?...Γιανν?κη? στον π?γκο!

Ο Αργ?ρη? Γιανν?κη? ε?ναι το ?νομα-?κπληξη που αναλαμβ?νει την τεχνικ? ηγεσ?α του ΠΑΣ Γι?ννινα.

Η ανακο?νωση:

H Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 ανακοιν?νει την ?ναρξη συνεργασ?α? με τον προπονητ? Αργ?ριο Γιανν?κη.

Ο 39χρονο? προπονητ??, κ?τοχο? του υψηλ?τερου διπλ?ματο? τη? προπονητικ?? στη Γερμαν?α (Fu?ballehrer), το οπο?ο π?ρε απ? μια εκ των κορυφα?ων σχολ?ν στον κ?σμο, τη? Κολων?α?, π?ρε πρ?τα στα χ?ρια του, στην προπονητικ? του καρι?ρα, τι? ακαδημ?ε? τη? Karlsruhen (Καρλσρο?η) προτο? φτ?σει, ω? βοηθ?? του Καουζ?νσκι, στη θ?ση του βοηθο? προπονητ? μ?χρι την Μπουντεσλ?γκα, στον π?γκο τη? Ινγκολσταντ, εν? ε?ναι επ?ση? κ?τοχο? διπλ?ματο? UEFA Pro Coach και συνολικ? αθρο?ζει 16 χρ?νια προπονητικ?? καρι?ρα? και αν?πτυξη? ποδοσφαιριστ?ν σε επαγγελματικ? και νεανικ? επ?πεδο.

Αναλυτικ? το προπονητικ? του ?ργο ξεκιν?ει ω? βοηθ?? προπονητ? τη? U19 τη? Karlsruhen τη σεζ?ν 2007-08, προπονητ?? τη? U18 τη σεζ?ν 2008-09, προπονητ? στην Κ23 τη σεζ?ν 2009-10, προπονητ?? τη? Κ19 τι? σεζ?ν 2010-11-12. Στη συν?χεια αν?λαβε βοηθ?? προπονητ? του Markus Kauczinski και επικεφαλ?? προπον?σεων και αν?πτυξη? των ποδοσφαιριστ?ν τη? πρ?τη? ομ?δα? τη? Karlsruhen, απ? τον Μ?ρτιο του 2012 μ?χρι τον Ιο?νιο του 2016, κ?νοντα? μ?α εξαιρετικ? πορε?α με την ομ?δα με αποτ?λεσμα να μετακινηθο?ν μετ? μαζ? με τον Markus Kauczinski τον Ιο?νιο του 2016 στην ομ?δα τη? Ingolstadt και την πρ?τη κατηγορ?α τη? Bundesliga.
Τον Οκτ?βριο του 2017 αν?λαβε προπονητ?? τη? Rot - Weiss - Essen, τη? ομ?δα? τη? π?λη? του ?σσεν, εν? την προηγο?μενη σεζ?ν ?ταν προπονητ?? τη? VfR Aalen.

Απ? τα χ?ρια του π?ρασαν μεταξ? ?λλων οι Τσαλχ?νογλου (Μ?λαν), Γκρ?φο (μεταγραφ? 10 εκατ. ευρ? στη Γκλ?ντμπαχ) και Μαξ (διεθν?? τη? ?ουγκσμπουργκ) εν? η φιλοσοφ?α του στη δουλει? ε?ναι να ?χει π?ντοτε σε προτεραι?τητα την ατομικ? εξ?λιξη των ποδοσφαιριστ?ν και την βελτ?ωσ? του? αλλ? και την αν?δειξη των ποδοσφαιρικ?ν του? ικανοτ?των.

Απ? σ?μερα αναλαμβ?νει προπονητ?? τη? Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966, κατ?πιν επιθυμ?α? του Πρ?εδρου τη? ομ?δα? κ.Χριστοβασ?λη αποτελ?ντα? προσωπικ? του επιλογ? και πρωταρχικ?? του στ?χο? για τη θ?ση του προπονητ?.

"Καλ?? ?ρθε? στον Π.Α.Σ. Γι?ννινα και σου ευχ?μαστε κ?θε επιτυχ?α στον π?γκο τη? ομ?δα? μα?."


Κ?νιαρη?: ?Να β?λουμε και π?λι τον κ?σμο στην εξ?σωση?
Κ?νιαρη?: ?Να β?λουμε και π?λι τον κ?σμο στην εξ?σωση?
Ποια λαχανικ? πρ?πει να τρ?γονται μαγειρεμ?να (εικ?νε?)
Ποια λαχανικ? πρ?πει να τρ?γονται μαγειρεμ?να (εικ?νε?)
Κεμζο?ρα: ?Μπορο?με να νικ?σουμε του? π?ντε??
Κεμζο?ρα: ?Μπορο?με να νικ?σουμε του? π?ντε??
Η ?Πρ?σινη ?ρα? με Πολυχρονοπο?λου, Γιαννο?λη
Η ?Πρ?σινη ?ρα? με Πολυχρονοπο?λου, Γιαννο?λη

Ανατριχιαστικ?! Τη? αφα?ρεσαν το μ?τι ?ταν ?κανε κ?τι απλ? στο μπ?νιο! (photos)

Ανατριχιαστικ?! Τη? αφα?ρεσαν το μ?τι ?ταν ?κανε κ?τι απλ? στο μπ?νιο! (photos)

?γριε? Μ?λισσε?: Ο ?Κοινοτ?ρχη?? ε?ναι παντρεμ?νο? με δυο παιδι? – Αυτ? ε?ναι η σ?ζυγ?? του (photos)

?γριε? Μ?λισσε?: Ο ?Κοινοτ?ρχη?? ε?ναι παντρεμ?νο? με δυο παιδι? – Αυτ? ε?ναι η σ?ζυγ?? του (photos)

AstroQuiz: Ο Στ?θη?, η μπριζ?λα και ο... Εγκ?λαδο?

AstroQuiz: Ο Στ?θη?, η μπριζ?λα και ο... Εγκ?λαδο?

Η τηλεοπτικ? β?μβα τη? ημ?ρα?: Eκτ?? ΣΚΑ? το Survivor

Η τηλεοπτικ? β?μβα τη? ημ?ρα?: Eκτ?? ΣΚΑ? το Survivor

Οι ηθοποιο? που... παραμπ?καν στο πετσ? του ρ?λου του?

Οι ηθοποιο? που... παραμπ?καν στο πετσ? του ρ?λου του?

Ρ?δι: Τα μοναδικ? οφ?λη του για την υγε?α και τη σεξουαλικ? ζω? (εικ?νε?)

Ρ?δι: Τα μοναδικ? οφ?λη του για την υγε?α και τη σεξουαλικ? ζω? (εικ?νε?)

Γκολ απ? ?λλο πλαν?τη! Το ?βαλε π?σω απ? το κ?ντρο με κεφαλι?! (video)

Γκολ απ? ?λλο πλαν?τη! Το ?βαλε π?σω απ? το κ?ντρο με κεφαλι?! (video)

Δε φαντ?ζεστε ποιο? ηθοποι?? απ? τι? ?γριε? Μ?λισσε? ε?χε πρωταγωνιστ?σει στο Peppermint (pics)

Δε φαντ?ζεστε ποιο? ηθοποι?? απ? τι? ?γριε? Μ?λισσε? ε?χε πρωταγωνιστ?σει στο Peppermint (pics)

Η επιστ?μη μ?λησε: Ιδο? η ομορφ?τερη γυναικ? στον κ?σμο (photos)

Η επιστ?μη μ?λησε: Ιδο? η ομορφ?τερη γυναικ? στον κ?σμο (photos)

Π?τε γενν?θηκε?; Αυτο?? του? μ?νε? γεννιο?νται χαρισματικ? παιδι?!

Π?τε γενν?θηκε?; Αυτο?? του? μ?νε? γεννιο?νται χαρισματικ? παιδι?!