ΠΑΣ Γι?ννινα: Τ?λο? ο Μιχα?λ
SHARE

ΠΑΣ Γι?ννινα: Τ?λο? ο Μιχα?λ

Παρελθ?ν απ? τον ΠΑΣ Γι?ννινα αποτελε? απ? σ?μερα ο Αλ?ξη? Μιχα?λ.

Ο 33χρονο? αμυντικ?? γνωστοπο?ησε χθε? το απ?γευμα ?τι δεν θα συνεχ?σει στον σ?λλογο τη? Ηπε?ρου και σ?μερα η ΠΑΕ ανακο?νωσε την κοιν? συναιν?σει λ?ση τη? συνεργασ?α? του?. Η ανακο?νωση τη? ΠΑΕ:

?H Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. Γι?ννινα 1966 ανακοιν?νει την απ? κοινο? λ?ση τη? συνεργασ?α? με τον ποδοσφαιριστ? Αλ?ξη Μιχα?λ. Για 15 χρ?νια προσ?φερε τα μ?γιστα στην επαγγελματικ? ομ?δα του Π.Α.Σ. αλλ? και απ? μικρ?τερο? ξεκιν?ντα? απ? τι? ακαδημ?ε? και τον Ερασιτ?χνη.

Προσ?φερε τα μ?γιστα με το χαρακτ?ρα του και τον επαγγελματισμ? του και θα με?νει στην ιστορ?α για το 1ο goal του Π.Α.Σ., σε ευρωπα?κ? διοργ?νωση απ?ναντι στην Οντ Γκρ?νλαντ αλλ? και για τι? π?νω απ? 200 συμμετοχ?? με τη φαν?λα του Π.Α.Σ. στη μεγ?λη κατηγορ?α.?


Γερμαν?α: 23χρονο? επιτ?θηκε με μαχα?ρι σε τρει? ανθρ?που? στο Αμβο?ργο
Γερμαν?α: 23χρονο? επιτ?θηκε με μαχα?ρι σε τρει? ανθρ?που? στο Αμβο?ργο
Ζι?γκο?: ?Πληρ?νουμε τα ?δια λ?θη?
Ζι?γκο?: ?Πληρ?νουμε τα ?δια λ?θη?
Τατσ?πουλο? για την περιπ?τεια με την υγε?α του: Ποτ? δεν ε?ναι αργ?, μ?χρι την ?ρα που ε?ναι
Τατσ?πουλο? για την περιπ?τεια με την υγε?α του: Ποτ? δεν ε?ναι αργ?, μ?χρι την ?ρα που ε?ναι
Π?λο γυναικ?ν: ?κπληξη και ν?κη για Γλυφ?δα
Π?λο γυναικ?ν: ?κπληξη και ν?κη για Γλυφ?δα

Ουρ?? υποψηφ?ων σε κ?στινγκ για ερωτικ?? ταιν?ε? – Εικ?νε? μ?σα απ? τι? οντισι?ν (video)

Ουρ?? υποψηφ?ων σε κ?στινγκ για ερωτικ?? ταιν?ε? – Εικ?νε? μ?σα απ? τι? οντισι?ν (video)

Γ?μο? Παντελ?δη: Η λαμπερ? ν?φη, το εντυπωσιακ? χτ?νισμα και το σ?ξι νυφικ? (pics&vid)

Γ?μο? Παντελ?δη: Η λαμπερ? ν?φη, το εντυπωσιακ? χτ?νισμα και το σ?ξι νυφικ? (pics&vid)

Ζ?δια Σ?μερα 13/10: Ιδο? η ευκαιρ?α να λ?μψει?!

Ζ?δια Σ?μερα 13/10: Ιδο? η ευκαιρ?α να λ?μψει?!

Π?? θα καθαρ?σει? το νεροχ?τη με φυσικ? τρ?πο (video)

Π?? θα καθαρ?σει? το νεροχ?τη με φυσικ? τρ?πο (video)

Ν?ε? αποκαλ?ψει? για τον Μ?ικλ Τζ?κσον απ? τον ?λτον Τζον

Ν?ε? αποκαλ?ψει? για τον Μ?ικλ Τζ?κσον απ? τον ?λτον Τζον

Συνδυασμο? τροφ?ν με θεραπευτικ?? ιδι?τητε? (εικ?νε?)

Συνδυασμο? τροφ?ν με θεραπευτικ?? ιδι?τητε? (εικ?νε?)

Οι χαμ?νε? ευκαιρ?ε? τη? Ελλ?δα? και τα γκολ τη? Ιταλ?α? (video)

Οι χαμ?νε? ευκαιρ?ε? τη? Ελλ?δα? και τα γκολ τη? Ιταλ?α? (video)

Ηλ?α? Μαμαλ?κη?: ?γινε παππο?? και αυτ? ε?ναι η πρ?τη φ?το με τον εγγον? του (pics)

Ηλ?α? Μαμαλ?κη?: ?γινε παππο?? και αυτ? ε?ναι η πρ?τη φ?το με τον εγγον? του (pics)

Γνωρ?ζει? τι ε?ναι αυτ? τα μικροσκοπικ? τρ?γωνα π?νω απ? τι? θ?σει? στα αεροπλ?να; (video)

Γνωρ?ζει? τι ε?ναι αυτ? τα μικροσκοπικ? τρ?γωνα π?νω απ? τι? θ?σει? στα αεροπλ?να; (video)

Αυτ?? οι τροφ?? θα σε σ?σουν απ? τι? χειρ?τερε? ασθ?νειε?

Αυτ?? οι τροφ?? θα σε σ?σουν απ? τι? χειρ?τερε? ασθ?νειε?