ΠΑΣ Γι?ννινα: Τελει?νει του Γρηγορ?ου
SHARE

ΠΑΣ Γι?ννινα: Τελει?νει του Γρηγορ?ου

Μ?σα στη βδομ?δα θα ξεκαθαρ?σει ε?τε θετικ? ε?τε αρνητικ? η υπ?θεση του Μιχ?λη Γρηγορ?ου στον ΠΑΣ.

Ο Μιχ?λη? Γρηγορ?ου εδ? και λ?γο καιρ? βρ?σκεται σε συζητ?σει? με τον ΠΑΣ Γι?ννινα, ?στε να αναλ?βει την τεχνικ? ηγεσ?α τη? ομ?δα?.

Μ?σα στην τρ?χουσα βδομ?δα, αναμ?νεται να ξεκαθαριστε? η υπ?θεση ε?τε,  θετικ? ε?τε αρνητικ?, με τι? δυο πλευρ?? να βρ?σκονται σε αρκετ? κοντιν? απ?σταση.


Ντ?ρμπι Ολυμπιακο? και ΠΑΟΚ για κυπριακ? ταλ?ντο
Ντ?ρμπι Ολυμπιακο? και ΠΑΟΚ για κυπριακ? ταλ?ντο
Οι αθλητικ?? μεταδ?σει? τη? ημ?ρα? (15/10)
Οι αθλητικ?? μεταδ?σει? τη? ημ?ρα? (15/10)
Εθνικ? ομ?δα: Στην ?δρα τη? δεν χ?νει απ? τη Βοσν?α (videos+photos)
Εθνικ? ομ?δα: Στην ?δρα τη? δεν χ?νει απ? τη Βοσν?α (videos+photos)
Η Π?ννυ Ρ?γκα στην ?Πρ?σινη Γωνι??
Η Π?ννυ Ρ?γκα στην ?Πρ?σινη Γωνι??

Η ΕΛ.ΑΣ. προειδοποιε? του? πολ?τε? για την αν?ληψη μετρητ?ν απ? τα ΑΤΜ

Η ΕΛ.ΑΣ. προειδοποιε? του? πολ?τε? για την αν?ληψη μετρητ?ν απ? τα ΑΤΜ

?γριε? Μ?λισσε?: Κ?λλησε?; Πο? να δει? και ποιον υποδ?εται στη σειρ? (Photos)

?γριε? Μ?λισσε?: Κ?λλησε?; Πο? να δει? και ποιον υποδ?εται στη σειρ? (Photos)

Ζ?δια σ?μερα 16/10: Κ?λλιο αργ?, παρ? ποτ?!

Ζ?δια σ?μερα 16/10: Κ?λλιο αργ?, παρ? ποτ?!

Ζενεβι?β-Χριστοπο?λου: Μ?α απ? τι? σπ?νιε? στιγμ?? που αποθε?νουν πα?κτρια του GNTM 2

Ζενεβι?β-Χριστοπο?λου: Μ?α απ? τι? σπ?νιε? στιγμ?? που αποθε?νουν πα?κτρια του GNTM 2

Νεογ?ννητο βρ?φο? εντοπ?στηκε ζωνταν? σε τ?φο

Νεογ?ννητο βρ?φο? εντοπ?στηκε ζωνταν? σε τ?φο

8 ενδε?ξει? ?τι κ?τι δεν π?ει καλ? με την υγε?α σα? (εικ?νε?)

8 ενδε?ξει? ?τι κ?τι δεν π?ει καλ? με την υγε?α σα? (εικ?νε?)

Ελλ?δα – Βοσν?α 2-1: Τα highlights απ? την εξαιρετικ? εμφ?νιση τη? εθνικ?? (video)

Ελλ?δα – Βοσν?α 2-1: Τα highlights απ? την εξαιρετικ? εμφ?νιση τη? εθνικ?? (video)

Ματθ?λδη Μαγγ?ρα: Δε?τε π?σο ?χει αλλ?ξει η κ?ρη τη? (pics)

Ματθ?λδη Μαγγ?ρα: Δε?τε π?σο ?χει αλλ?ξει η κ?ρη τη? (pics)

Σ?κωσαν το δ?χτυ και ?παθαν την πλ?κα τη? ζω?? του?. Ομω? τα... ψ?ρια μ?λησαν τελευτα?α (video)

Σ?κωσαν το δ?χτυ και ?παθαν την πλ?κα τη? ζω?? του?. Ομω? τα... ψ?ρια μ?λησαν τελευτα?α (video)

Τηγαν?ζετε και δεν ξ?ρετε που να ρ?ξετε το λ?δι; Αυτ? ε?ναι η λ?ση (photos)

Τηγαν?ζετε και δεν ξ?ρετε που να ρ?ξετε το λ?δι; Αυτ? ε?ναι η λ?ση (photos)