Μιλ?ει με ΠΑΣ ο Μιχα?λ, πρ?ταση και απ? την ΑΕΛ
23 SHARES

Μιλ?ει με ΠΑΣ ο Μιχα?λ, πρ?ταση και απ? την ΑΕΛ

Κρ?νεται το μ?λλον του Αλ?ξη Μιχα?λ.

Ο ΠΑΣ Γι?ννινα δεν κατ?φερε να παραμε?νει στην πρ?τη κατηγορ?α του ελληνικο? ποδοσφα?ρου και αυτ?? ?σω? φ?ρει μεγ?λε? αλλαγ?? στο ρ?στερ τη? ομ?δα? τη? Ηπε?ρου.

?να? απ? αυτο?? που ?σω? επηρε?σουν οι αλλαγ??, ε?ναι ο αρχηγ?? τη? ομ?δα? Αλ?ξη? Μιχα?λ. Ο ?μπειρο? κεντρικ?? αμυντικ?? θα ?χει ?μεσα συν?ντηση με του? ανθρ?που? τη? ομ?δα?, στην οπο?α θα κριθε? και το μ?λλον του στον ΠΑΣ.

Παρ?λληλα, η ΑΕΛ φ?ρεται να ?χει καταθ?σει πρ?ταση συνεργασ?α? στον Μιχα?λ, με χαμηλ?τερο ποσ? απ' αυτ? που λαμβ?νει στην ομ?δα των Ιωανν?νων.


Ευρωπα?κ? ανδρ?ν: Ο Παναγι?τη? Πελεκο?δα? στην κ?μερα τη? Ε.Ο.ΠΕ. (video)
Ευρωπα?κ? ανδρ?ν: Ο Παναγι?τη? Πελεκο?δα? στην κ?μερα τη? Ε.Ο.ΠΕ. (video)
Γιατ? οι ΗΠΑ διεκδικο?ν ?λα τα ?σοδα απ? το βιβλ?ο του Σν?ουντεν
Γιατ? οι ΗΠΑ διεκδικο?ν ?λα τα ?σοδα απ? το βιβλ?ο του Σν?ουντεν
Απ?λλων Π?ντου: Στην κυκλοφορ?α τα εισιτ?ρια διαρκε?α?
Απ?λλων Π?ντου: Στην κυκλοφορ?α τα εισιτ?ρια διαρκε?α?
Χ?ντμπολ: Αυλα?α με ντ?ρμπι ?Δικεφ?λων?
Χ?ντμπολ: Αυλα?α με ντ?ρμπι ?Δικεφ?λων?

Μερομ?νια 2020: Ερχεται βαρυχειμωνι? με πολλ? χι?νια και ακρα?α φαιν?μενα

Μερομ?νια 2020: Ερχεται βαρυχειμωνι? με πολλ? χι?νια και ακρα?α φαιν?μενα

Λευτ?ρη? Σουλτ?το?: Η αν?ρτηση που μα? ξ?φνιασε! Δε?τε τι αν?βασε για την Λασκαρ?κη (Pics)

Λευτ?ρη? Σουλτ?το?: Η αν?ρτηση που μα? ξ?φνιασε! Δε?τε τι αν?βασε για την Λασκαρ?κη (Pics)

Αυτ? ε?ναι τα ζ?δια που τραβο?ν π?νω του? την προσοχ?, χωρ?? καν να προσπαθ?σουν

Αυτ? ε?ναι τα ζ?δια που τραβο?ν π?νω του? την προσοχ?, χωρ?? καν να προσπαθ?σουν

Ο γιο? του Pierce Brosnan θα ?πρεπε να γ?νει ο ν?ο? James Bond: Δε? τον μαζ? με τον μπαμπ? του

Ο γιο? του Pierce Brosnan θα ?πρεπε να γ?νει ο ν?ο? James Bond: Δε? τον μαζ? με τον μπαμπ? του

Πρ?ιμα σημ?δια καρκ?νου που στ?λνει το σ?μα (video)

Πρ?ιμα σημ?δια καρκ?νου που στ?λνει το σ?μα (video)

Αρν?θηκε να πεθ?νει: Ο φοιτητ?? με τη σπ?νια ασθ?νεια που θερ?πευσε τον εαυτ? του

Αρν?θηκε να πεθ?νει: Ο φοιτητ?? με τη σπ?νια ασθ?νεια που θερ?πευσε τον εαυτ? του

Β?λε?: Ο 19χρονο? με το πιο ψηλ? ?λμα στον κ?σμο! (video+photo)

Β?λε?: Ο 19χρονο? με το πιο ψηλ? ?λμα στον κ?σμο! (video+photo)

Κυρι?κο? Μητσοτ?κη?: Η φωτογραφ?α & η ευχ? στην κ?ρη του αν?μερα τη? γιορτ?? τη? (pics)

Κυρι?κο? Μητσοτ?κη?: Η φωτογραφ?α & η ευχ? στην κ?ρη του αν?μερα τη? γιορτ?? τη? (pics)

Αργ?ε? 2019: Τα εναπομε?ναντα τρι?μερα του ?του?

Αργ?ε? 2019: Τα εναπομε?ναντα τρι?μερα του ?του?

Ευτυχισμ?νοι ?σοι ?χουν κοπ?λα-τσ?πη?

Ευτυχισμ?νοι ?σοι ?χουν κοπ?λα-τσ?πη?