ΠΑΣ Γι?ννινα: Γρηγορ?ου και Τ?τση? στο προσκ?νιο
5 SHARES

ΠΑΣ Γι?ννινα: Γρηγορ?ου και Τ?τση? στο προσκ?νιο

Οι ?νθρωποι του ΠΑΣ Γι?ννινα ακ?μα ψ?χνουν τον αντικαταστ?τη του Γι?ννη Πετρ?κη στον π?γκο τη? ομ?δα?.

Ο ΠΑΣ Γι?ννινα ετοιμ?ζεται για μια δ?σκολη σεζ?ν που θα τον βρει στη Super League 2, με τον Γι?ννη Πετρ?κη να αποχωρε? απ? την τεχνικ? ηγεσ?α τη? ομ?δα? μετ? απ? 5 χρ?νια.

Οι ?νθρωποι του ΠΑΣ βρ?θηκαν κοντ? σε συμφων?α με τον Ν?κο Παπαδ?πουλο, με τον τελευτα?ο να επιλ?γει τελικ? τον Απ?λλωνα Σμ?ρνη?.

Στον ΠΑΣ εξετ?ζουν τι? περιπτ?σει? δυο Ελλ?νων τεχνικ?ν. Η μια ε?ναι του Μιχ?λη Γρηγορ?ου, προπονητ? με… πολλ? χιλι?μετρα στη Super League, αλλ? και ευρωπα?κ? εμπειρ?α με Ατρ?μητο και Πανι?νιο.

Η ?λλη, ε?ναι αυτ? του Γι?ννη Τ?τση, που ?δειξε εντυπωσιακ? ?ργο με τον Πλατανι? στη Football League, φτ?νοντα? μια αν?σα απ? την ?νοδο στα μπαρ?ζ με τον ΟΦΗ, εν? αποτελε? και ?παιδ?? του ΠΑΣ, καθ?? ?χει αγωνιστε? πολλ? χρ?νια με τη φαν?λα τη? ομ?δα?.


Ευρωπα?κ? ανδρ?ν: Ο Παναγι?τη? Πελεκο?δα? στην κ?μερα τη? Ε.Ο.ΠΕ. (video)
Ευρωπα?κ? ανδρ?ν: Ο Παναγι?τη? Πελεκο?δα? στην κ?μερα τη? Ε.Ο.ΠΕ. (video)
Γιατ? οι ΗΠΑ διεκδικο?ν ?λα τα ?σοδα απ? το βιβλ?ο του Σν?ουντεν
Γιατ? οι ΗΠΑ διεκδικο?ν ?λα τα ?σοδα απ? το βιβλ?ο του Σν?ουντεν
Απ?λλων Π?ντου: Στην κυκλοφορ?α τα εισιτ?ρια διαρκε?α?
Απ?λλων Π?ντου: Στην κυκλοφορ?α τα εισιτ?ρια διαρκε?α?
Χ?ντμπολ: Αυλα?α με ντ?ρμπι ?Δικεφ?λων?
Χ?ντμπολ: Αυλα?α με ντ?ρμπι ?Δικεφ?λων?

Μερομ?νια 2020: Ερχεται βαρυχειμωνι? με πολλ? χι?νια και ακρα?α φαιν?μενα

Μερομ?νια 2020: Ερχεται βαρυχειμωνι? με πολλ? χι?νια και ακρα?α φαιν?μενα

Λευτ?ρη? Σουλτ?το?: Η αν?ρτηση που μα? ξ?φνιασε! Δε?τε τι αν?βασε για την Λασκαρ?κη (Pics)

Λευτ?ρη? Σουλτ?το?: Η αν?ρτηση που μα? ξ?φνιασε! Δε?τε τι αν?βασε για την Λασκαρ?κη (Pics)

Αυτ? ε?ναι τα ζ?δια που τραβο?ν π?νω του? την προσοχ?, χωρ?? καν να προσπαθ?σουν

Αυτ? ε?ναι τα ζ?δια που τραβο?ν π?νω του? την προσοχ?, χωρ?? καν να προσπαθ?σουν

Ο γιο? του Pierce Brosnan θα ?πρεπε να γ?νει ο ν?ο? James Bond: Δε? τον μαζ? με τον μπαμπ? του

Ο γιο? του Pierce Brosnan θα ?πρεπε να γ?νει ο ν?ο? James Bond: Δε? τον μαζ? με τον μπαμπ? του

Πρ?ιμα σημ?δια καρκ?νου που στ?λνει το σ?μα (video)

Πρ?ιμα σημ?δια καρκ?νου που στ?λνει το σ?μα (video)

Αρν?θηκε να πεθ?νει: Ο φοιτητ?? με τη σπ?νια ασθ?νεια που θερ?πευσε τον εαυτ? του

Αρν?θηκε να πεθ?νει: Ο φοιτητ?? με τη σπ?νια ασθ?νεια που θερ?πευσε τον εαυτ? του

Β?λε?: Ο 19χρονο? με το πιο ψηλ? ?λμα στον κ?σμο! (video+photo)

Β?λε?: Ο 19χρονο? με το πιο ψηλ? ?λμα στον κ?σμο! (video+photo)

Κυρι?κο? Μητσοτ?κη?: Η φωτογραφ?α & η ευχ? στην κ?ρη του αν?μερα τη? γιορτ?? τη? (pics)

Κυρι?κο? Μητσοτ?κη?: Η φωτογραφ?α & η ευχ? στην κ?ρη του αν?μερα τη? γιορτ?? τη? (pics)

Αργ?ε? 2019: Τα εναπομε?ναντα τρι?μερα του ?του?

Αργ?ε? 2019: Τα εναπομε?ναντα τρι?μερα του ?του?

Ευτυχισμ?νοι ?σοι ?χουν κοπ?λα-τσ?πη?

Ευτυχισμ?νοι ?σοι ?χουν κοπ?λα-τσ?πη?