Παντελ?δη?: ??λα θα π?νε καλ? στην Κ?προ? (video)
SHARE

Παντελ?δη?: ??λα θα π?νε καλ? στην Κ?προ? (video)

Ο Σ?ββα? Παντελ?δη? στ?θηκε στι? χαμ?νε? ευκαιρ?ε? του ?ρη κ?ντρα στην ΑΕ Λεμεσο?, εμφαν?στηκε ?μω? αισι?δοξο? για πρ?κριση στην Κ?προ.

Στι? αρκετ?? χαμ?νε? ευκαιρ?ε? που ε?χε ο ?ρη? στο πρ?το ματ? του Β’ προκριματικο? του Europa League, στ?θηκε ο Σ?ββα? Παντελ?δη?. Ο προπονητ?? των ?κ?τρινων?, ωστ?σο, εξ?φρασε την αισιοδοξ?α του πω? ?λα θα π?νε καλ? στη ρεβ?ν? στην Κ?προ.

?Νομ?ζω πω? οι 5-6 ευκαιρ?ε? που κ?ναμε θα μπορο?σαμε να β?λουμε ?να γκολ . ?μασταν καλ?τεροι, αλλ? και ?τυχοι. Οι κακ?? εκτελ?σει?, ?φεραν το 0-0. ?λα θα π?νε καλ? στην Κ?προ?, ε?πε χαρακτηριστικ? στην κ?μερα τη? Cosmote TV.


Ποια ελληνικ? νησι? προτ?μησαν οι τουρ?στε? - Πο? σημει?θηκε η μεγαλ?τερη πτ?ση;
Ποια ελληνικ? νησι? προτ?μησαν οι τουρ?στε? - Πο? σημει?θηκε η μεγαλ?τερη πτ?ση;
Π?ει για Π?σπα ο Ι?λυσο?
Π?ει για Π?σπα ο Ι?λυσο?
Εν?σχυση με Γι?νε Π?ντο για Ασπρ?πυργο
Εν?σχυση με Γι?νε Π?ντο για Ασπρ?πυργο
Ν?κησε στον Β?λο τον Ολυμπιακ? η ΑΕΛ
Ν?κησε στον Β?λο τον Ολυμπιακ? η ΑΕΛ

Οι δρ?μοι γ?μισαν με ακ?φαλε? κο?κλε?: Το ανατριχιαστικ? μυστ?ριο που ?χει ξεσηκ?σει μ?α π?λη

Οι δρ?μοι γ?μισαν με ακ?φαλε? κο?κλε?: Το ανατριχιαστικ? μυστ?ριο που ?χει ξεσηκ?σει μ?α π?λη

Μενεγ?κη: Ν?α φωτογραφικ? στιγμι?τυπα (και χωρ?? ρετο??) απ? τι? διακοπ?? τη? με σκ?φο?! (photos)

Μενεγ?κη: Ν?α φωτογραφικ? στιγμι?τυπα (και χωρ?? ρετο??) απ? τι? διακοπ?? τη? με σκ?φο?! (photos)

Facebook: Ξ?ρει πο? ε?μαστε και τι συζητ?με αλλ? τ?ρα θ?λει να διαβ?ζει και τη σκ?ψη μα?!

Facebook: Ξ?ρει πο? ε?μαστε και τι συζητ?με αλλ? τ?ρα θ?λει να διαβ?ζει και τη σκ?ψη μα?!

Σ?κη? Ρουβ??: Το οικογενειακ? meeting στην παραλ?α κι η φωτογραφ?α που θα σε κ?νει να ?λι?σει??

Σ?κη? Ρουβ??: Το οικογενειακ? meeting στην παραλ?α κι η φωτογραφ?α που θα σε κ?νει να ?λι?σει??

Ν?κη Κεραμ?ω?: Δε?τε την υπουργ? Παιδε?α? να διαβ?ζει με τα παιδι? τη? (pics)

Ν?κη Κεραμ?ω?: Δε?τε την υπουργ? Παιδε?α? να διαβ?ζει με τα παιδι? τη? (pics)

Τρομακτικ?? σκην?? με τραυματ?ε? και νεκρο?? στην Ονδο?ρα (photos+videos)

Τρομακτικ?? σκην?? με τραυματ?ε? και νεκρο?? στην Ονδο?ρα (photos+videos)

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ζ?δια σ?μερα 19/08: Βγ?λε τον δυναμισμ? και τη μαχητικ?τητ? σου!

Ζ?δια σ?μερα 19/08: Βγ?λε τον δυναμισμ? και τη μαχητικ?τητ? σου!

Κουρ?ζεστε ε?κολα; Π?σο κινδυνε?ετε απ? ?μφραγμα και εγκεφαλικ?

Κουρ?ζεστε ε?κολα; Π?σο κινδυνε?ετε απ? ?μφραγμα και εγκεφαλικ?

Κ?νδυνο?! Αν βρε?τε στικ?κι σε το?χο ΜΗΝ το βγ?λετε! (photos+video)

Κ?νδυνο?! Αν βρε?τε στικ?κι σε το?χο ΜΗΝ το βγ?λετε! (photos+video)