Ντολ: ?Δεν ε?μαστε το φαβορ?, ?λα μπορο?ν να γ?νουν?
SHARE
https://twitter.com/apoelfcofficial

Ντολ: ?Δεν ε?μαστε το φαβορ?, ?λα μπορο?ν να γ?νουν?

Ο ΑΠΟΕΛ υποδ?χεται τον ?γιαξ στο πρ?το παιχν?δι για τα πλ?ι οφ του Champions League με τον Τ?μα? Ντολ να τον?ζει πω? η ομ?δα του δεν ε?ναι φαβορ? αλλ? θα το παλ?ψει.

Αναλυτικ? οι δηλ?σει? του Τ?μα? Ντολ

Για το μεγ?λο σημεριν? παιχν?δι του ΑΠΟΕΛ με τον ?γιαξ: ?Δεν ε?μαστε το φαβορ?. ?παιξαν φοβερ? ποδ?σφαιρο και φ?το? και π?ρυσι. Ξ?ρουμε τι πρ?πει να κ?νουμε. Ε?ναι σημαντικ? ?τι ε?χαμε μια βδομ?δα να προετοιμαστο?με. ?λα μπορο?ν να γ?νουν στο ποδ?σφαιρο. Με την Καραμπ?χ ε?χαμε περισσ?τερη π?εση. Θ?λουμε να δε?ξουμε ?τι ?χουμε καλο?? πα?κτε??.

Για το αν ε?ναι ο στ?χο? η ν?κη και πω? θα γ?νει: ?Πρ?πει να αμυνθο?με καλ?. Γνωρ?ζουμε τον ?γιαξ. Η ομαδικ? δουλει? ε?ναι σημαντικ?. Αν ανοικτο?με θα ?χουμε πρ?βλημα. ?λοι θα απολα?σουν αυτ? το ματ?. Προετοιμαζ?μαστε π?ντα για την ν?κη, ακ?μα και στι? προπον?σει?. Δεν ε?μαστε μακρι? απ? του? στ?χου? μα?. Θα δ?σουμε τα π?ντα. Πριν δ?ο βδομ?δε? ?μουν διακοπ?? και τ?ρα θα πα?ξω με τον ?γιαξ. Αφ?στε μα? να ονειρευτο?με και θα δο?με τι θα γ?νει?.

Για το αν η ισοπαλ?α ε?ναι σαν ν?κη: ?Το οποιοδ?ποτε θετικ? αποτ?λεσμα θα ε?ναι θετικ?. Μπορο?με να κ?νουμε ?να καλ? παιχν?δι. Οι πα?κτε? μου ε?ναι συγκεντρωμ?νοι. ?χουμε πα?κτε? που θ?λουν να δε?ξουν την αξ?α του?. Κ?ποιοι που ?χουν φ?γει απ? τι? ομ?δε? του? πριν με ?χι και τ?σο καλ?τερο τρ?πο. Πρ?πει να σκορ?ρουμε και να ?χουμε και τ?χη?.


NBA: Ν?κη για Μπακ? με… αγριεμ?νο Αντετοκο?νμπο (photos+video)
NBA: Ν?κη για Μπακ? με… αγριεμ?νο Αντετοκο?νμπο (photos+video)
Παναθηνα?κ??: Το ψυχωμ?νο μ?νυμα του Δ?νη (photo)
Παναθηνα?κ??: Το ψυχωμ?νο μ?νυμα του Δ?νη (photo)
ΑΕΚ: ?χασε το… μ?ταλλο τη? πρωταθλ?τρια? (photos+video)
ΑΕΚ: ?χασε το… μ?ταλλο τη? πρωταθλ?τρια? (photos+video)
Οι αθλητικ?? μεταδ?σει? τη? ημ?ρα? (11/11)
Οι αθλητικ?? μεταδ?σει? τη? ημ?ρα? (11/11)

Π?γαν διακοπ?? σε ξενοδοχε?ο 5 αστ?ρων. Την τρ?τη μ?ρα κατ?ληξαν στο νοσοκομε?ο... (video)

Π?γαν διακοπ?? σε ξενοδοχε?ο 5 αστ?ρων. Την τρ?τη μ?ρα κατ?ληξαν στο νοσοκομε?ο... (video)

The Voice: Δεν π?ει ο νου? σα? ποια π?γε στο talent show– ?μειναν ?φωνοι οι coaches!

The Voice: Δεν π?ει ο νου? σα? ποια π?γε στο talent show– ?μειναν ?φωνοι οι coaches!

Ερωτικ?? Προβλ?ψει? για ?λα τα Ζ?δια, 11/11

Ερωτικ?? Προβλ?ψει? για ?λα τα Ζ?δια, 11/11

Κορμ?ρα ετ?ν 53! Η ηθοποι?? μα? δε?χνει του? φονικο?? κοιλιακο?? τη? και μ?νουμε ??φωνε??

Κορμ?ρα ετ?ν 53! Η ηθοποι?? μα? δε?χνει του? φονικο?? κοιλιακο?? τη? και μ?νουμε ??φωνε??

Τραγικ? τ?λο? για βρ?φο? στην Τα?β?ν: Το ?φαγαν αδ?σποτα σκυλι?

Τραγικ? τ?λο? για βρ?φο? στην Τα?β?ν: Το ?φαγαν αδ?σποτα σκυλι?

Δ?κα τροφ?? που προστατε?ουν απ? την ?νοια και το Αλτσχ?ιμερ (pics)

Δ?κα τροφ?? που προστατε?ουν απ? την ?νοια και το Αλτσχ?ιμερ (pics)

Παναθηνα?κ??-ΑΕΚ: Μια ?γροθι?? κ?σμο? και ομ?δα για την επικ? ανατροπ? (videos+photos)

Παναθηνα?κ??-ΑΕΚ: Μια ?γροθι?? κ?σμο? και ομ?δα για την επικ? ανατροπ? (videos+photos)

Μαρ?να Ασλ?νογλου: Η εγκυμοσ?νη, ο τοκετ?? και η καθημεριν?τητα με τον εν?? ?του? γιο τη? (pics)

Μαρ?να Ασλ?νογλου: Η εγκυμοσ?νη, ο τοκετ?? και η καθημεριν?τητα με τον εν?? ?του? γιο τη? (pics)

Μ?λι? το 10% μπορε? να βρει την διαφορ? σ’ αυτ? την φωτογραφ?α (photos)

Μ?λι? το 10% μπορε? να βρει την διαφορ? σ’ αυτ? την φωτογραφ?α (photos)

Σε ποιε? σχολ?? ε?χαν περ?σει 15 δι?σημοι ?λληνε? στα νι?τα του?;

Σε ποιε? σχολ?? ε?χαν περ?σει 15 δι?σημοι ?λληνε? στα νι?τα του?;