Βαρ? π?νθο? για τον ?ρη Σο?λ?δη - ??χασε? τον αδερφ? του. Το συγκλονιστικ? μ?νυμα του ποδοσφαιριστ?
SHARE

Βαρ? π?νθο? για τον ?ρη Σο?λ?δη - ??χασε? τον αδερφ? του. Το συγκλονιστικ? μ?νυμα του ποδοσφαιριστ?

Αρκετ? δ?σκολε? ε?ναι οι τελευτα?ε? ημ?ρε? για τον  ?ρη Σο?λ?δη, του οπο?ου ο αδερφ?? ?φυγε απ? τη ζω? σε ηλικ?α 38 ετ?ν.

Ο γνωστ?? ποδοσφαιριστ??, ??χασε? τον αδερφ? του, ο οπο?ο? μ?λιστα ?ταν και πατ?ρα? εν?? παιδιο? και τον αποχαιρ?τησε με τον δικ? του τρ?πο, με ?να συγκινητικ? μ?νυμα στον προσωπικ? του λογαριασμ? στο Instagram.

Διαβ?στε περισσ?τερα στο Gossip-tv.gr


LEN Open Water Cup: Πρ?τευσε ο Κυνηγ?κη? στον αγ?να στην Οχρ?δα
LEN Open Water Cup: Πρ?τευσε ο Κυνηγ?κη? στον αγ?να στην Οχρ?δα
Φωτι? στην Ε?βοια: Καταρρ?πτεται το ?λλοθι του βασικο? υπ?πτου
Φωτι? στην Ε?βοια: Καταρρ?πτεται το ?λλοθι του βασικο? υπ?πτου
Η ελληνικ? αποστολ? των Μεσογειακ?ν Αγ?νων
Η ελληνικ? αποστολ? των Μεσογειακ?ν Αγ?νων
Πο?τιν: Δεν υπ?ρχει καν?να? κ?νδυνο? α?ξηση? τη? ραδιεν?ργεια?
Πο?τιν: Δεν υπ?ρχει καν?να? κ?νδυνο? α?ξηση? τη? ραδιεν?ργεια?

Ζαν?νε: Το απαγορευμ?νο νησ? των οργ?ων στην Ιταλ?α

Ζαν?νε: Το απαγορευμ?νο νησ? των οργ?ων στην Ιταλ?α

Η Χριστ?να Ψ?λτη ?χει κορμ?ρα και μα? το δε?χνει-Η π?ζα στα βρ?χια με το καυτ? μα?ρο μπικ?νι (pics)

Η Χριστ?να Ψ?λτη ?χει κορμ?ρα και μα? το δε?χνει-Η π?ζα στα βρ?χια με το καυτ? μα?ρο μπικ?νι (pics)

Κριθ?ρι: Τα μοναδικ? οφ?λη του για την υγε?α (εικ?νε?)

Κριθ?ρι: Τα μοναδικ? οφ?λη του για την υγε?α (εικ?νε?)

Αθην? Οικονομ?κου: Δε? την π?ζα στην πισ?να με το τ?λειο λευκ? μπικ?νι

Αθην? Οικονομ?κου: Δε? την π?ζα στην πισ?να με το τ?λειο λευκ? μπικ?νι

?λγα Πηλι?κη - Στ?λιο? Χανταμπ?κη?: Η κ?ρη του? φτι?χνει π?τα μαζ? με την προγιαγι? τη? (pics)

?λγα Πηλι?κη - Στ?λιο? Χανταμπ?κη?: Η κ?ρη του? φτι?χνει π?τα μαζ? με την προγιαγι? τη? (pics)

Ποιο θα ε?ναι το γκολ τη? χρονι??; (videos+poll)

Ποιο θα ε?ναι το γκολ τη? χρονι??; (videos+poll)

Το ?ξερε?; Π?ντε πρ?γματα που κ?νει? λ?θο? κ?θε μ?ρα!

Το ?ξερε?; Π?ντε πρ?γματα που κ?νει? λ?θο? κ?θε μ?ρα!

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ζ?δια σ?μερα 20/08: Τρικλοποδι?? και εμπ?δια

Ζ?δια σ?μερα 20/08: Τρικλοποδι?? και εμπ?δια

Αν μ?θετε τι συμβολ?ζουν τα βραχιολ?κια στο π?δι ?σω? σκεφτε?τε ξαν? αν το ξαναφορ?σετε...

Αν μ?θετε τι συμβολ?ζουν τα βραχιολ?κια στο π?δι ?σω? σκεφτε?τε ξαν? αν το ξαναφορ?σετε...