Καιρ??: Βροχ??, ?νεμοι και ν?α πτ?ση τη? θερμοκρασ?α? το Σ?ββατο
SHARE

Καιρ??: Βροχ??, ?νεμοι και ν?α πτ?ση τη? θερμοκρασ?α? το Σ?ββατο

Αυξημ?νε? νεφ?σει? στα ανατολικ? και ν?τια τη? χ?ρα?, με λ?γε? τοπικ?? βροχ?? που απ? τι? μεσημεριαν?? ?ρε? θα σταματ?σουν, αναμ?νονται το Σ?ββατο, εν? τη ν?χτα και νωρ?? το πρω? θα επικρατ?σουν χαμηλ?? θερμοκρασ?ε? και η ορατ?τητα σε πολλ?? περιοχ?? θα ε?ναι περιορισμ?νη, σ?μφωνα με τη μετεωρολογικ? υπηρεσ?α meteo του Εθνικο? Αστεροσκοπε?ου Αθην?ν.

Η θερμοκρασ?α θα κυμανθε? στη Δυτικ? Μακεδον?α απ? 5 ?ω? 19 βαθμο??, στην υπ?λοιπη Β?ρεια Ελλ?δα απ? 7 ?ω? 24, στην ?πειρο απ? 10 ?ω? 29, στη Δυτικ? και Ν?τια Ελλ?δα απ? 17 ?ω? 27, στην Κεντρικ? Ελλ?δα απ? 9 ?ω? 25, στα υπ?λοιπα ηπειρωτικ? απ? 12 ?ω? 25, στα νησι? του Ιον?ου απ? 17 ?ω? 27 και στα νησιωτικ? τμ?ματα του Αιγα?ου απ? 16 ?ω? 24 βαθμο??. Τ?λο? στα νησι? του Ανατολικο? Αιγα?ου και στα Δωδεκ?νησα οι μ?γιστε? θερμοκρασ?ε? θα φτ?σουν στου? 26 και 28 βαθμο?? Κελσ?ου αντ?στοιχα.

 

Διαβ?στε περισσ?τερα στο Cnn.gr


NBA: Παρουσι?στηκε η φαν?λα του Θαν?ση Αντετοκο?νμπο (photos)
NBA: Παρουσι?στηκε η φαν?λα του Θαν?ση Αντετοκο?νμπο (photos)
Τρελ? σκηνικ? στην Κολομβ?α! Π?ταξαν μαχα?ρι (!) στου? αντ?παλου? που πανηγ?ριζαν (photos+video)
Τρελ? σκηνικ? στην Κολομβ?α! Π?ταξαν μαχα?ρι (!) στου? αντ?παλου? που πανηγ?ριζαν (photos+video)
Το μ?νυμα του Καρεμπ?: ?Πικρ? το αποτ?λεσμα, συνεχ?ζουμε να μαθα?νουμε?
Το μ?νυμα του Καρεμπ?: ?Πικρ? το αποτ?λεσμα, συνεχ?ζουμε να μαθα?νουμε?
Παναθηνα?κ??: Επ?στρεψε μετ? τον Μ?ιο στα γκολ ο Μολ? (videos)
Παναθηνα?κ??: Επ?στρεψε μετ? τον Μ?ιο στα γκολ ο Μολ? (videos)

?ντρα? 256 ετ?ν σπ?ει την σιωπ? λ?γο πριν ξεψυχ?σει και αποκαλ?πτει τα σοκαριστικ? μυστικ? του στον κ?σμο!

?ντρα? 256 ετ?ν σπ?ει την σιωπ? λ?γο πριν ξεψυχ?σει και αποκαλ?πτει τα σοκαριστικ? μυστικ? του στον κ?σμο!

Just Married: Παντρε?τηκαν σε στεν? οικογενειακ? κ?κλο στην Κηφισι?! (photos)

Just Married: Παντρε?τηκαν σε στεν? οικογενειακ? κ?κλο στην Κηφισι?! (photos)

Βλ?πει? συν?χεια το 8, 88, 888 ? 8888; Αυτ? το μ?νυμα σου στ?λνουν οι ?γγελοι!

Βλ?πει? συν?χεια το 8, 88, 888 ? 8888; Αυτ? το μ?νυμα σου στ?λνουν οι ?γγελοι!

Το σχ?λιο τη? Χριστ?να? Μπ?μπα που επιβεβα?ωσε πω? θα ε?ναι στο Voice

Το σχ?λιο τη? Χριστ?να? Μπ?μπα που επιβεβα?ωσε πω? θα ε?ναι στο Voice

Χειροπ?δε? σε… 6χρονη: Συν?λαβαν μαθ?τρια δημοτικο? στη Φλ?ριντα

Χειροπ?δε? σε… 6χρονη: Συν?λαβαν μαθ?τρια δημοτικο? στη Φλ?ριντα

Στομαχ?πονο?: 8 φυσικ?? λ?σει? για να τον νικ?σετε (pics)

Στομαχ?πονο?: 8 φυσικ?? λ?σει? για να τον νικ?σετε (pics)

ΠΑΟΚ-?ρη?: Τα στιγμι?τυπα του ντ?ρμπι (video)

ΠΑΟΚ-?ρη?: Τα στιγμι?τυπα του ντ?ρμπι (video)

Π?γκυ Σταθακοπο?λου: Δε?τε π?σο ?χει μεγαλ?σει η κ?ρη τη?, Χριστ?να (pics)

Π?γκυ Σταθακοπο?λου: Δε?τε π?σο ?χει μεγαλ?σει η κ?ρη τη?, Χριστ?να (pics)

Ρ?ξε λ?γη μαγειρικ? σ?δα σε νερ? και πιε? το – Αν ρευτε?? μ?σα σε 5 λεπτ? σημα?νει ?τι…

Ρ?ξε λ?γη μαγειρικ? σ?δα σε νερ? και πιε? το – Αν ρευτε?? μ?σα σε 5 λεπτ? σημα?νει ?τι…

?χει? αναρωτηθε? ποτ? γιατ? ο αστακ?? ε?ναι τ?σο ακριβ??;

?χει? αναρωτηθε? ποτ? γιατ? ο αστακ?? ε?ναι τ?σο ακριβ??;