Η Ασημ?να του Masterchef πιο σ?ξι απ? ποτ? στην παραλ?α! (video+photos)
SHARE

Η Ασημ?να του Masterchef πιο σ?ξι απ? ποτ? στην παραλ?α! (video+photos)

Το πιο… καυτ? κορ?τσι που εμφαν?στηκε στι? τηλεοπτικ?? κουζ?νε?, ?βαλε… φωτι? στην παραλ?α με το σ?ξι κορμ? τη?!

Βλ?ποντα? το Master Chef, δεν υπ?ρχε περ?πτωση να μην την παρατ?ρησε?. Ακ?μα και με την ποδι? και τα μαγειρικ? σ?νεργα, ?βλεπε? πω? πρ?κειται για μια π?ρα πολ? ?μορφη γυνα?κα που τραβ?ει τα βλ?μματα π?νω τη?.

Μιλ?με φυσικ?, για την Ασημ?να  Ουστ?λλι, που ε?ναι ικαν? να σου φτι?ξει και τη... δι?θεση, εκτ?? απ? καλ? φαγητ?. Το τελευτα?ο τη?… χτ?πημα, ?ταν η παρουσ?α στην παραλ?α με ?κρω? καυτ? και αποκαλυπτικ? μαγι?, θυμ?ζοντ?? μα? και τι? ?καυτ??? στιγμ?? τη? στο σπ?τι του Master Chef!

Η Ασημ?να του Master Chef, β?ζει φωτι? στην παραλ?α


Παναθηνα?κ??: Αυτ?? ε?ναι ο Χου?ν Χοσ? Περ?α Μεντ?ζα (videos+photos)
Παναθηνα?κ??: Αυτ?? ε?ναι ο Χου?ν Χοσ? Περ?α Μεντ?ζα (videos+photos)
Φωτι? στην Ε?βοια: Το κινητ? ?κα?ει? τον 33χρονο – Συνεχ?ζονται οι ανακρ?σει? απ? την Πυροσβεστικ?
Φωτι? στην Ε?βοια: Το κινητ? ?κα?ει? τον 33χρονο – Συνεχ?ζονται οι ανακρ?σει? απ? την Πυροσβεστικ?
Στεφαν?δη για το χρυσ? στο Ρ?ο: ?Μ?α μ?ρα που δεν θα ξεχ?σω ποτ??!
Στεφαν?δη για το χρυσ? στο Ρ?ο: ?Μ?α μ?ρα που δεν θα ξεχ?σω ποτ??!
?Μ?λο?? με την ατ?κα Λυσ?νδρου για διακοπ? πρωταθλ?ματο? λ?γω ΕΡΤ – Διαψε?δουν ΑΕΚ και Λ?γκα
?Μ?λο?? με την ατ?κα Λυσ?νδρου για διακοπ? πρωταθλ?ματο? λ?γω ΕΡΤ – Διαψε?δουν ΑΕΚ και Λ?γκα

Κρ?τη: Απε?λησε ξενοδοχε?ο με μ?νυση γιατ? την ενοχλο?σαν τα... τζιτζ?κια

Κρ?τη: Απε?λησε ξενοδοχε?ο με μ?νυση γιατ? την ενοχλο?σαν τα... τζιτζ?κια

Φα?η Σκορδ?: Αποχ?ρησε κι ?λλο πρ?σωπο απ? το Πρωιν? και δεν το περιμ?ναμε!

Φα?η Σκορδ?: Αποχ?ρησε κι ?λλο πρ?σωπο απ? το Πρωιν? και δεν το περιμ?ναμε!

Καταρρ?κτη?: Τα 6 ??πουλα? σημ?δια που πρ?πει να γνωρ?ζετε (εικ?νε?)

Καταρρ?κτη?: Τα 6 ??πουλα? σημ?δια που πρ?πει να γνωρ?ζετε (εικ?νε?)

Η Μαρ?βα Μητσοτ?κη αποκ?λυψε με μ?α φωτογραφ?α την ιδια?τερη στυλιστικ? τη? επιλογ? για το καλοκα?ρι

Η Μαρ?βα Μητσοτ?κη αποκ?λυψε με μ?α φωτογραφ?α την ιδια?τερη στυλιστικ? τη? επιλογ? για το καλοκα?ρι

Ρο?λα Ρ?βη: Η μαμαδ?στικη ερ?τηση στο Instagram και οι απαντ?σει? των δι?σημων φ?λων τη? (pics)

Ρο?λα Ρ?βη: Η μαμαδ?στικη ερ?τηση στο Instagram και οι απαντ?σει? των δι?σημων φ?λων τη? (pics)

Το πιο… περ?εργο π?ναλτι σε παιχν?δι Κ12 στην Ολλανδ?α (video)

Το πιο… περ?εργο π?ναλτι σε παιχν?δι Κ12 στην Ολλανδ?α (video)

?ταν ο Tarantino εμφαν?ζεται στι? ταιν?ε? του

?ταν ο Tarantino εμφαν?ζεται στι? ταιν?ε? του

Π?? αντιδρο?ν τα ζ?δια, ?ταν του? πει? ?σ’ αγαπ?!?

Π?? αντιδρο?ν τα ζ?δια, ?ταν του? πει? ?σ’ αγαπ?!?

Αρχισε να ρ?χνει αλ?τι στην ?μμο. Οταν δε?τε τι βγ?κε απ? μ?σα, θα με?νετε με το στ?μα ανοικτ? (video)

Αρχισε να ρ?χνει αλ?τι στην ?μμο. Οταν δε?τε τι βγ?κε απ? μ?σα, θα με?νετε με το στ?μα ανοικτ? (video)

Αντ?ο... κατσαρ?δε?! Με αυτ? τα δ?ο συστατικ? που ?χετε ?λοι στο σπ?τι σα?!

Αντ?ο... κατσαρ?δε?! Με αυτ? τα δ?ο συστατικ? που ?χετε ?λοι στο σπ?τι σα?!