Π?θανε παλι?? θρ?λο? τη? Μπαρτσελ?να
SHARE

Π?θανε παλι?? θρ?λο? τη? Μπαρτσελ?να

Π?νθο? στο ισπανικ? μπ?σκετ.

Η Μπαρσελ?να θρηνε? τον θ?νατο εν?? θρ?λου τη? ομ?δα? μπ?σκετ.

Ο λ?γο? για τον Τσ?κο Σιμπ?λιο, ο οπο?ο? π?θανε στα 60 του χρ?νια, μετ? απ? σοβαρ? προβλ?ματα υγε?α? που π?γαζαν και απ? τον διαβ?τη. Ο Σιμπ?λιο μεγαλο?ργησε με του? ?μπλαουγκρ?να? τη δεκαετ?α του ’80, πα?ζοντα? για 13 χρ?νια εκε?, εν? στη συν?χεια φ?ρεσε τη φαν?λα τη? Ταουγκρ?? για τ?σσερα χρ?νια..

Ο Τσ?κο Σιμπ?λιο ?ταν γεννημ?νο? στη Δομινικαν? Δημοκρατ?α, ωστ?σο π?ρε την ισπανικ? υπηκο?τητα και ?παιξε στην εθνικ? κατακτ?ντα? το ασημ?νιο μετ?λλιο στο Ευρωμπ?σκετ του 1983.

Στη λαμπρ? καρι?ρα του κατ?κτησε π?ντε πρωταθλ?ματα και οκτ? Κ?πελλα Ισπαν?α?, το Κ?πελλο Κ?ρατ? το 1987 και το Διηπειρωτικ? το 1985.


Κοιν? επιθυμ?α FIFA-UEFA για ξ?νο αρχιδιαιτητ?
Κοιν? επιθυμ?α FIFA-UEFA για ξ?νο αρχιδιαιτητ?
ΠΑΟΚ: Επιστροφ? στο γ?πεδο
ΠΑΟΚ: Επιστροφ? στο γ?πεδο
Αναδρομικ?: ?ρχεται η πρ?τη δ?ση - Ποιοι και π?σα θα π?ρουν (vid)
Αναδρομικ?: ?ρχεται η πρ?τη δ?ση - Ποιοι και π?σα θα π?ρουν (vid)
Η πρ?τη κυρ?α του Μ?ριλαντ συναντ? τη Μ?να Παπαθεοδ?ρου - Βαλυρ?κη
Η πρ?τη κυρ?α του Μ?ριλαντ συναντ? τη Μ?να Παπαθεοδ?ρου - Βαλυρ?κη

Ακουγε θορ?βου? στην κουζ?να του και ?βαλε κρυφ? κ?μερα! Αυτ? που ε?δε ?ταν τρομακτικ? (video)

Ακουγε θορ?βου? στην κουζ?να του και ?βαλε κρυφ? κ?μερα! Αυτ? που ε?δε ?ταν τρομακτικ? (video)

Κ?κκινο Ποτ?μι: ?ξερε? ?τι η αδερφ? του “Θ?μη” ε?ναι πασ?γνωστη ηθοποι??; (Photos)

Κ?κκινο Ποτ?μι: ?ξερε? ?τι η αδερφ? του “Θ?μη” ε?ναι πασ?γνωστη ηθοποι??; (Photos)

Ερωτικ?? Προβλ?ψει? για ?λα τα Ζ?δια, 14/10

Ερωτικ?? Προβλ?ψει? για ?λα τα Ζ?δια, 14/10

Denize Severo: Η αντικαταστ?τρια τη? Αθην?? Ων?ση αν?βασε την πιο ωρα?α φωτ? με τον Doda

Denize Severo: Η αντικαταστ?τρια τη? Αθην?? Ων?ση αν?βασε την πιο ωρα?α φωτ? με τον Doda

Εφιαλτικ? ζω?: 320 επισκ?ψει? σε νοσοκομε?α και 13 επεμβ?σει? για υγι?στατο παιδ? (pics)

Εφιαλτικ? ζω?: 320 επισκ?ψει? σε νοσοκομε?α και 13 επεμβ?σει? για υγι?στατο παιδ? (pics)

Δερματικ? προβλ?ματα: Αναγνωρ?στε τα μ?σα απ? φωτογραφ?ε?

Δερματικ? προβλ?ματα: Αναγνωρ?στε τα μ?σα απ? φωτογραφ?ε?

Σε κ?μα μποξ?ρ, μετ? απ? σκληρ? χτυπ?ματα του αντιπ?λου (photos+video)

Σε κ?μα μποξ?ρ, μετ? απ? σκληρ? χτυπ?ματα του αντιπ?λου (photos+video)

Β?κυ Βολι?τη: H σπ?νια φωτογραφ?α του συζ?γου και τη? κ?ρη? τη? (pics)

Β?κυ Βολι?τη: H σπ?νια φωτογραφ?α του συζ?γου και τη? κ?ρη? τη? (pics)

Αυτ?? οι τροφ?? θα σε σ?σουν απ? τι? χειρ?τερε? ασθ?νειε?

Αυτ?? οι τροφ?? θα σε σ?σουν απ? τι? χειρ?τερε? ασθ?νειε?

Π?ρε ?να κουβ? νερ? και το ?ριξε στη λ?μνη! Αυτ? που ακολουθε? ε?ναι τρομακτικ? (video)

Π?ρε ?να κουβ? νερ? και το ?ριξε στη λ?μνη! Αυτ? που ακολουθε? ε?ναι τρομακτικ? (video)