Εθνικ? Ανδρ?ν: Χωρ?? π?ντε αλλ? με Γιαννη Αντετοκο?νμπο κ?ντρα σε Ουγγαρ?α (photo)
SHARE

Εθνικ? Ανδρ?ν: Χωρ?? π?ντε αλλ? με Γιαννη Αντετοκο?νμπο κ?ντρα σε Ουγγαρ?α (photo)

Η Εθνικ? ομ?δα δ?νει σ?μερα το πρ?το επ?σημο φιλικ? τη? κ?ντρα στην Ουγγαρ?α με τον Θαν?ση Σκουρτ?πουλο να ?χει στη δι?θεση του τον Γι?ννη Αντετοκο?νμπο εν? εκτ?? ?μειναν π?ντε πα?κτε? 

Η Εθνικ? ομ?δα θα αποκαλυφθε? σ?μερα για πρ?τη φορ? στου? φιλ?θλου? τη? καθ?? ξεκιν?ει το τουρνου? Aegean στο Ηρ?κλειο τη? Κρ?τη? κ?ντρα στην Ουγγαρ?α. Κανονικ? το παρ?ν στο συγκεκριμ?νο φιλικ? θα δ?σει ο Γι?ννη? Αντετοκο?νμπο που ξεπ?ρασε τη γαστρεντερ?τιδα που τον ταλαιπ?ρησε τι? τελευτα?ε? ημ?ρε? και θα αγωνιστε?.

Απ? εκε? και π?ρα εκτ?? ?μεινε ο Θαν?ση? Αντετοκο?νμπο που ?χει συσπ?σει? στη μ?ση, εν? παρ?λληλα δεν θα αγωνιστο?ν οι Παναγι?τη? Βασιλ?πουλο?, Γι?ννη? Αθηνα?ου, Ντ?νο? Μ?τογλου και Αντ?νη? Κ?νιαρη?.


Παναθηνα?κ??: Στα ?πρ?σινα? ο Μπιλ?λ Μαχ?ρ
Παναθηνα?κ??: Στα ?πρ?σινα? ο Μπιλ?λ Μαχ?ρ
Τρ?μπζονσπορ: Αυτο?? ?φοβ?ται? απ? την ΑΕΚ
Τρ?μπζονσπορ: Αυτο?? ?φοβ?ται? απ? την ΑΕΚ
Μπεκι?ρη?: ?Να βοηθ?σουμε τον ΠΑΟΚ, δεν μπορο?με να εστι?ζουμε μ?νο στον Σαββ?δη?
Μπεκι?ρη?: ?Να βοηθ?σουμε τον ΠΑΟΚ, δεν μπορο?με να εστι?ζουμε μ?νο στον Σαββ?δη?
Μπορε? το γκολ ο ΑΠΟΕΛ
Μπορε? το γκολ ο ΑΠΟΕΛ

Κρ?τη: Απε?λησε ξενοδοχε?ο με μ?νυση γιατ? την ενοχλο?σαν τα... τζιτζ?κια

Κρ?τη: Απε?λησε ξενοδοχε?ο με μ?νυση γιατ? την ενοχλο?σαν τα... τζιτζ?κια

Τρελ? ερωτευμ?νη! Τον βο?τηξε στη μ?ση του δρ?μου κι ?ρχισε να τον φιλ?ει (photos)

Τρελ? ερωτευμ?νη! Τον βο?τηξε στη μ?ση του δρ?μου κι ?ρχισε να τον φιλ?ει (photos)

Καταρρ?κτη?: Τα 6 ??πουλα? σημ?δια που πρ?πει να γνωρ?ζετε (εικ?νε?)

Καταρρ?κτη?: Τα 6 ??πουλα? σημ?δια που πρ?πει να γνωρ?ζετε (εικ?νε?)

H Katie Holmes και ο Jamie Foxx δεν ε?ναι πια μαζ? και γνωρ?ζουμε ποια ?ταν η αιτ?α του χωρισμο?

H Katie Holmes και ο Jamie Foxx δεν ε?ναι πια μαζ? και γνωρ?ζουμε ποια ?ταν η αιτ?α του χωρισμο?

Ελ?νη Καρποντ?νη - Βασ?λη? Λι?τσο?: Ο γιο? του? ε?χε γεν?θλια! Δε?τε φ?το απ? το π?ρτι του (pics)

Ελ?νη Καρποντ?νη - Βασ?λη? Λι?τσο?: Ο γιο? του? ε?χε γεν?θλια! Δε?τε φ?το απ? το π?ρτι του (pics)

Ποιο θα ε?ναι το γκολ τη? χρονι??; (videos+poll)

Ποιο θα ε?ναι το γκολ τη? χρονι??; (videos+poll)

Το ?ξερε?; Π?ντε πρ?γματα που κ?νει? λ?θο? κ?θε μ?ρα!

Το ?ξερε?; Π?ντε πρ?γματα που κ?νει? λ?θο? κ?θε μ?ρα!

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Π?? και ποιου? επηρε?ζουν οι πλαν?τε? απ? 21/08 ?ω? και 27/08

Π?? και ποιου? επηρε?ζουν οι πλαν?τε? απ? 21/08 ?ω? και 27/08

Αν μ?θετε τι συμβολ?ζουν τα βραχιολ?κια στο π?δι ?σω? σκεφτε?τε ξαν? αν το ξαναφορ?σετε...

Αν μ?θετε τι συμβολ?ζουν τα βραχιολ?κια στο π?δι ?σω? σκεφτε?τε ξαν? αν το ξαναφορ?σετε...