Εθνικ? Εφ?βων: ?Κατηφ?ρα? κ?ντρα στη Γαλλ?α (photos+video)
SHARE

Εθνικ? Εφ?βων: ?Κατηφ?ρα? κ?ντρα στη Γαλλ?α (photos+video)

Με το βαρ? 80-55 ηττ?θηκε η Ελλ?δα απ? τη Γαλλ?α στο δε?τερο παιχν?δι του Ευρωμπ?σκετ U18 που γ?νεται στον Β?λο.

Τερ?στια ?ταν η διαφορ? δυναμικ?τητα? των δυο ομ?δων, κ?τι που φ?νηκε απ? την αρχ? του παιχνιδιο?. Με την εικ?να του? στο 80-55 επ? τη? Ελλ?δα?, οι Γ?λλοι επιβεβα?ωσαν πω? ε?ναι ?να απ? τα φαβορ? για την κατ?κτηση του Ευρωμπ?σκετ U18 που διεξ?γεται στον Β?λο.

Η Ελλ?δα μετ? απ? αυτ? την ?ττα, χρει?ζεται ν?κη κ?ντρα στη Σλοβεν?α ?τσι ?στε να τερματ?σει δε?τερη στον ?μιλο και να καταφ?ρει να ?χει μια καλ?… διαστα?ρωση στου? ?16?. Απ? τη ?γαλαν?λευκη? κατ?φερε να διασωθε? ο Σωτηρ?ου που ε?χε 15 π?ντου?, με τον Μουσ? Ντιαμπατ? να κ?νει… π?ρτι και στι? δυο ρακ?τε?, ?χοντα? 14 π?ντου? και 20 ριμπ?ουντ…

LIVE - France v Greece - FIBA U18 European Championship 2019


Προ? ?ντερ και ο Σ?ντσε?
Προ? ?ντερ και ο Σ?ντσε?
Φρ?κη: Χτυπο?σε με σφυρ? την κοπ?λα του για να του δ?σει τον κωδικ? τη? στο Facebook
Φρ?κη: Χτυπο?σε με σφυρ? την κοπ?λα του για να του δ?σει τον κωδικ? τη? στο Facebook
Ποια ελληνικ? νησι? προτ?μησαν οι τουρ?στε? - Πο? σημει?θηκε η μεγαλ?τερη πτ?ση;
Ποια ελληνικ? νησι? προτ?μησαν οι τουρ?στε? - Πο? σημει?θηκε η μεγαλ?τερη πτ?ση;
Π?ει για Π?σπα ο Ι?λυσο?
Π?ει για Π?σπα ο Ι?λυσο?

Οι δρ?μοι γ?μισαν με ακ?φαλε? κο?κλε?: Το ανατριχιαστικ? μυστ?ριο που ?χει ξεσηκ?σει μ?α π?λη

Οι δρ?μοι γ?μισαν με ακ?φαλε? κο?κλε?: Το ανατριχιαστικ? μυστ?ριο που ?χει ξεσηκ?σει μ?α π?λη

Μενεγ?κη: Ν?α φωτογραφικ? στιγμι?τυπα (και χωρ?? ρετο??) απ? τι? διακοπ?? τη? με σκ?φο?! (photos)

Μενεγ?κη: Ν?α φωτογραφικ? στιγμι?τυπα (και χωρ?? ρετο??) απ? τι? διακοπ?? τη? με σκ?φο?! (photos)

Facebook: Ξ?ρει πο? ε?μαστε και τι συζητ?με αλλ? τ?ρα θ?λει να διαβ?ζει και τη σκ?ψη μα?!

Facebook: Ξ?ρει πο? ε?μαστε και τι συζητ?με αλλ? τ?ρα θ?λει να διαβ?ζει και τη σκ?ψη μα?!

Σ?κη? Ρουβ??: Το οικογενειακ? meeting στην παραλ?α κι η φωτογραφ?α που θα σε κ?νει να ?λι?σει??

Σ?κη? Ρουβ??: Το οικογενειακ? meeting στην παραλ?α κι η φωτογραφ?α που θα σε κ?νει να ?λι?σει??

Ν?κη Κεραμ?ω?: Δε?τε την υπουργ? Παιδε?α? να διαβ?ζει με τα παιδι? τη? (pics)

Ν?κη Κεραμ?ω?: Δε?τε την υπουργ? Παιδε?α? να διαβ?ζει με τα παιδι? τη? (pics)

Τρομακτικ?? σκην?? με τραυματ?ε? και νεκρο?? στην Ονδο?ρα (photos+videos)

Τρομακτικ?? σκην?? με τραυματ?ε? και νεκρο?? στην Ονδο?ρα (photos+videos)

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ζ?δια σ?μερα 19/08: Βγ?λε τον δυναμισμ? και τη μαχητικ?τητ? σου!

Ζ?δια σ?μερα 19/08: Βγ?λε τον δυναμισμ? και τη μαχητικ?τητ? σου!

Κουρ?ζεστε ε?κολα; Π?σο κινδυνε?ετε απ? ?μφραγμα και εγκεφαλικ?

Κουρ?ζεστε ε?κολα; Π?σο κινδυνε?ετε απ? ?μφραγμα και εγκεφαλικ?

Κ?νδυνο?! Αν βρε?τε στικ?κι σε το?χο ΜΗΝ το βγ?λετε! (photos+video)

Κ?νδυνο?! Αν βρε?τε στικ?κι σε το?χο ΜΗΝ το βγ?λετε! (photos+video)