Νοβ?τσκι και Ου?ιντ στο All Star Game! Για μια τελευτα?α παρ?σταση...
SHARE

Νοβ?τσκι και Ου?ιντ στο All Star Game! Για μια τελευτα?α παρ?σταση...

Ακ?μα μεγαλ?τερη α?γλη θα ?χει το φετιν? All Star Game του ΝΒΑ, στο οπο?ο θα συμμετ?σχουν κι οι Ντιρκ Νοβ?τσκι και Ντου?ι Ου?ιντ.

Το ΝΒΑ αποφ?σισε να προσθ?σει του? δ?ο ?σο?περσταρ? ω? ξεχωριστ?? συμμετοχ??, δ?νοντα? του? την ευκαιρ?α να δ?σουν μια τελευτα?α παρ?σταση στη μεγ?λη γιορτ? του κορυφα?ου πρωταθλ?ματο? του πλαν?τη.

Με αυτ? τον τρ?πο ο ?νταμ Σ?λβερ θ?λησε να τιμ?σει του? δ?ο θρ?λου? του ΝΒΑ για την προσφορ? του?. Αμφ?τεροι μετρο?ν απ? 13 συμμετοχ?? στο All Star Game.

Να θυμ?σουμε ?τι οι captain, Γι?ννη? Αντετοκο?νμπο και ΛεΜπρον Τζ?ιμ? θα επιλ?ξουν τι? ομ?δε? του? σε εκδ?λωση που γ?νει στι? 7 Φεβρουαρ?ου και θα μεταδοθε? τηλεοπτικ? απ? το ESPN. Ο ?King James? θα επιλ?ξει πρ?το?...


Πλ?θα: ?Θα ε?ναι δ?σκολα στο ΣΕΦ?
Πλ?θα: ?Θα ε?ναι δ?σκολα στο ΣΕΦ?
Κωστ?νογλου: ??χουμε κ?νει β?ματα προ?δου, λανθασμ?να επικεντρων?μαστε στο σ?στημα?
Κωστ?νογλου: ??χουμε κ?νει β?ματα προ?δου, λανθασμ?να επικεντρων?μαστε στο σ?στημα?
Ζαλγκ?ρι? Κ?ουνα? – Ρε?λ Μαδρ?τη? 86-73: ?Χαστο?κι? στη ?Βασ?λισσα? (photos)
Ζαλγκ?ρι? Κ?ουνα? – Ρε?λ Μαδρ?τη? 86-73: ?Χαστο?κι? στη ?Βασ?λισσα? (photos)
ΤΣΣΚΑ Μ?σχα?-Χ?μκι 99-86: Με Τζ?ιμ? και τρ?ποντα π?ρε το ντ?ρμπι (photos)
ΤΣΣΚΑ Μ?σχα?-Χ?μκι 99-86: Με Τζ?ιμ? και τρ?ποντα π?ρε το ντ?ρμπι (photos)

Η Ελευθερ?α του GNTM ?πω? δεν την ?χετε ξαναδε? (photos)

Η Ελευθερ?α του GNTM ?πω? δεν την ?χετε ξαναδε? (photos)

?γριε? Μ?λισσε?: ?σο και να την κοιτ??, δεν π?ει το μυαλ? σου ποια υποδ?εται στη σειρ? (Photos)

?γριε? Μ?λισσε?: ?σο και να την κοιτ??, δεν π?ει το μυαλ? σου ποια υποδ?εται στη σειρ? (Photos)

Το ζ?δι? σου δε?χνει π?τε το σ?μπαν συνωμοτε? για να ερωτευτε??!

Το ζ?δι? σου δε?χνει π?τε το σ?μπαν συνωμοτε? για να ερωτευτε??!

Η ?μ?ζα?: Ο περ?εργο? οργανισμ?? που ?χει… 720 φ?λα και μπορε? να αυτο?αθε? (pics)

Η ?μ?ζα?: Ο περ?εργο? οργανισμ?? που ?χει… 720 φ?λα και μπορε? να αυτο?αθε? (pics)

Ρ?δι: Τα μοναδικ? οφ?λη του για την υγε?α και τη σεξουαλικ? ζω? (εικ?νε?)

Ρ?δι: Τα μοναδικ? οφ?λη του για την υγε?α και τη σεξουαλικ? ζω? (εικ?νε?)

Προπ?νηση με... Λ?να Ζευγαρ? στην Κοπεγχ?γη (video)

Προπ?νηση με... Λ?να Ζευγαρ? στην Κοπεγχ?γη (video)

Δε φαντ?ζεστε ποιο? ηθοποι?? απ? τι? ?γριε? Μ?λισσε? ε?χε πρωταγωνιστ?σει στο Peppermint (pics)

Δε φαντ?ζεστε ποιο? ηθοποι?? απ? τι? ?γριε? Μ?λισσε? ε?χε πρωταγωνιστ?σει στο Peppermint (pics)

Σοκ: Π?γε το παιδ? σε γιατρ? για π?νο στο αυτ? - ?Π?γωσαν? μ?λι? ε?δαν τι ?ταν μ?σα (video)

Σοκ: Π?γε το παιδ? σε γιατρ? για π?νο στο αυτ? - ?Π?γωσαν? μ?λι? ε?δαν τι ?ταν μ?σα (video)

Π?τε γενν?θηκε?; Αυτο?? του? μ?νε? γεννιο?νται χαρισματικ? παιδι?!

Π?τε γενν?θηκε?; Αυτο?? του? μ?νε? γεννιο?νται χαρισματικ? παιδι?!

Εντυπωσιακ?? εικ?νε? απ? το βυθ?: Χταπ?δια και ψ?ρια τρ?νε απομειν?ρια μια? φ?λαινα? (pics&vid)

Εντυπωσιακ?? εικ?νε? απ? το βυθ?: Χταπ?δια και ψ?ρια τρ?νε απομειν?ρια μια? φ?λαινα? (pics&vid)