ΝΒΑ: Αποθ?ωση και στο Σικ?γο με συγκινητικ? β?ντεο για τον Ου?ιντ (video)
2 SHARES

ΝΒΑ: Αποθ?ωση και στο Σικ?γο με συγκινητικ? β?ντεο για τον Ου?ιντ (video)

Το Σικ?γο αποχαιρ?τησε με τον δικ? του τρ?πο τον Ντου?ιν Ου?ιντ, ετοιμ?ζοντα? ?να εξαιρετικ? tribute video

Τον τελευτα?ο αγ?να του μπροστ? στο κοιν? τη? γενν?τειρα? του Σικ?γο ?δωσε ο Ντου?ιν Ου?ιντ με του? φ?λου? τη? ομ?δα? να τον αποθε?νουν (?παιξε στου? Μπουλ? τη σεζ?ν 2016-17). Μ?λιστα η ομ?δα του Σικ?γο ετο?μασε ?να ?μορφο tribute video για τον γκαρντ των Χιτ, το οπο?ο ο πα?κτη? απ?λαυσε.

Παρ?λληλα στο γ?πεδο βρ?θηκε και η οικογ?νεια του ?Flash?, ο οπο?ο? α αποσυρθε? στο τ?λο? τη? σεζ?ν και σε πολλ? γ?πεδα γνωρ?ζει την αποθ?ωση.

 

 


Euro 2020: Το… χαβ? του? οι Το?ρκοι, εντ?? κι εκτ?? γηπ?δου! (photos+videos)
Euro 2020: Το… χαβ? του? οι Το?ρκοι, εντ?? κι εκτ?? γηπ?δου! (photos+videos)
Εθνικ? Ελπ?δων: Φιλικ? ?ττα με Ουκραν?α
Εθνικ? Ελπ?δων: Φιλικ? ?ττα με Ουκραν?α
Γιουν??: ?Λ?γω Παντελ?δη ?φυγα απ? τον ?ρη?
Γιουν??: ?Λ?γω Παντελ?δη ?φυγα απ? τον ?ρη?
Συναντ?σει? Αυγεν?κη με Τομε?ρχε? Αθλητισμο? για το σχ?διο ν?μου
Συναντ?σει? Αυγεν?κη με Τομε?ρχε? Αθλητισμο? για το σχ?διο ν?μου

Ακουγε θορ?βου? στην κουζ?να του και ?βαλε κρυφ? κ?μερα! Αυτ? που ε?δε ?ταν τρομακτικ? (video)

Ακουγε θορ?βου? στην κουζ?να του και ?βαλε κρυφ? κ?μερα! Αυτ? που ε?δε ?ταν τρομακτικ? (video)

?γριε? Μ?λισσε?: Κι ?μω? ε?ναι η Παγ?να και το Instagram account τη? θα σε συγκλον?σει! (Photos)

?γριε? Μ?λισσε?: Κι ?μω? ε?ναι η Παγ?να και το Instagram account τη? θα σε συγκλον?σει! (Photos)

Ζ?δια Σ?μερα 15/10: Η φαντασ?α στην εξουσ?α

Ζ?δια Σ?μερα 15/10: Η φαντασ?α στην εξουσ?α

??σταξε? φαρμ?κι το Twitter για τι? αλλαγ?? στο GNTM 2

??σταξε? φαρμ?κι το Twitter για τι? αλλαγ?? στο GNTM 2

Νεογ?ννητο βρ?φο? εντοπ?στηκε ζωνταν? σε τ?φο

Νεογ?ννητο βρ?φο? εντοπ?στηκε ζωνταν? σε τ?φο

Δερματικ? προβλ?ματα: Αναγνωρ?στε τα μ?σα απ? φωτογραφ?ε?

Δερματικ? προβλ?ματα: Αναγνωρ?στε τα μ?σα απ? φωτογραφ?ε?

Τρομερ? κρ?ξιμο απ? Αλ?φαντο σε πα?κτη του Ολυμπιακο?! (photos+video)

Τρομερ? κρ?ξιμο απ? Αλ?φαντο σε πα?κτη του Ολυμπιακο?! (photos+video)

Β?κυ Βολι?τη: H σπ?νια φωτογραφ?α του συζ?γου και τη? κ?ρη? τη? (pics)

Β?κυ Βολι?τη: H σπ?νια φωτογραφ?α του συζ?γου και τη? κ?ρη? τη? (pics)

Π?ρε ?να κουβ? νερ? και το ?ριξε στη λ?μνη! Αυτ? που ακολουθε? ε?ναι τρομακτικ? (video)

Π?ρε ?να κουβ? νερ? και το ?ριξε στη λ?μνη! Αυτ? που ακολουθε? ε?ναι τρομακτικ? (video)

Ο Βλ?σση? ?ταν ο πιο ωρα?ο? τ?πο? εκε? ?ξω

Ο Βλ?σση? ?ταν ο πιο ωρα?ο? τ?πο? εκε? ?ξω