Π?ρε εξιτ?ριο απ? το νοσοκομε?ο ο Κο?ζμιτ?
SHARE

Π?ρε εξιτ?ριο απ? το νοσοκομε?ο ο Κο?ζμιτ?

Ο ?γκνιεν Κο?ζμιτ? π?ρε εξιτ?ριο απ? το νοσοκομε?ο και θα συνεχ?σει την αν?ρρωση του στο σπ?τι.

?ντεκα ημ?ρε? μετ? το σοβαρ? τροχα?ο ατ?χημα που παραλ?γο να του στοιχ?σει τη ζω?, ο ?λλοτε σ?ντερ του Παναθηνα?κο? ΟΠΑΠ ξεπ?ρασε τα δ?σκολα. Μ?λιστα, το βρ?δυ τη? Π?μπτη? (25/7) βγ?κε απ? το νοσοκομε?ο και θα συνεχ?σει την αν?ρρωση του σε οικογενειακ? περιβ?λλον.

?πω? αναφ?ρει η ανακο?νωση του Ερυθρο? Αστ?ρα…

?Το ιατρικ? συμβο?λιο ?κανε τι? απαρα?τητε? εξετ?σει? και ικανοποιημ?νο απ? την υγε?α του πα?κτη του Ερυθρο? Αστ?ρα, αποφ?σισε να συνεχ?σει ο ?γκνιεν την αν?ρρωσ? του σε οικογενειακ? περιβ?λλον, αλλ? με την συχν? επ?βλεψη και εξετ?σει? που θα γ?νουν τι? επ?μενε? ημ?ρε??


Μ?τα: Ακ?ρωσα τι? δημοτικ?? εκλογ?? καθ?? υπ?ρχαν σεν?ρια αιματοχυσ?α? στην Αλβαν?α
Μ?τα: Ακ?ρωσα τι? δημοτικ?? εκλογ?? καθ?? υπ?ρχαν σεν?ρια αιματοχυσ?α? στην Αλβαν?α
?ρη?: Πρ?τη με Μποχωρ?δη
?ρη?: Πρ?τη με Μποχωρ?δη
Ινδονησ?α: Χιλι?δε? κ?τοικοι αν?λαβαν δρ?ση για τη θαλ?σσια ρ?πανση
Ινδονησ?α: Χιλι?δε? κ?τοικοι αν?λαβαν δρ?ση για τη θαλ?σσια ρ?πανση
Ιωνικ?? Νικα?α?: ?πιασαν δουλει? για την Basket League (photos)
Ιωνικ?? Νικα?α?: ?πιασαν δουλει? για την Basket League (photos)

Ζαν?νε: Το απαγορευμ?νο νησ? των οργ?ων στην Ιταλ?α

Ζαν?νε: Το απαγορευμ?νο νησ? των οργ?ων στην Ιταλ?α

Η Χριστ?να Ψ?λτη ?χει κορμ?ρα και μα? το δε?χνει-Η π?ζα στα βρ?χια με το καυτ? μα?ρο μπικ?νι (pics)

Η Χριστ?να Ψ?λτη ?χει κορμ?ρα και μα? το δε?χνει-Η π?ζα στα βρ?χια με το καυτ? μα?ρο μπικ?νι (pics)

Κριθ?ρι: Τα μοναδικ? οφ?λη του για την υγε?α (εικ?νε?)

Κριθ?ρι: Τα μοναδικ? οφ?λη του για την υγε?α (εικ?νε?)

Αθην? Οικονομ?κου: Δε? την π?ζα στην πισ?να με το τ?λειο λευκ? μπικ?νι

Αθην? Οικονομ?κου: Δε? την π?ζα στην πισ?να με το τ?λειο λευκ? μπικ?νι

?λγα Πηλι?κη - Στ?λιο? Χανταμπ?κη?: Η κ?ρη του? φτι?χνει π?τα μαζ? με την προγιαγι? τη? (pics)

?λγα Πηλι?κη - Στ?λιο? Χανταμπ?κη?: Η κ?ρη του? φτι?χνει π?τα μαζ? με την προγιαγι? τη? (pics)

Ποιο θα ε?ναι το γκολ τη? χρονι??; (videos+poll)

Ποιο θα ε?ναι το γκολ τη? χρονι??; (videos+poll)

Το ?ξερε?; Π?ντε πρ?γματα που κ?νει? λ?θο? κ?θε μ?ρα!

Το ?ξερε?; Π?ντε πρ?γματα που κ?νει? λ?θο? κ?θε μ?ρα!

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ζ?δια σ?μερα 20/08: Τρικλοποδι?? και εμπ?δια

Ζ?δια σ?μερα 20/08: Τρικλοποδι?? και εμπ?δια

Αν μ?θετε τι συμβολ?ζουν τα βραχιολ?κια στο π?δι ?σω? σκεφτε?τε ξαν? αν το ξαναφορ?σετε...

Αν μ?θετε τι συμβολ?ζουν τα βραχιολ?κια στο π?δι ?σω? σκεφτε?τε ξαν? αν το ξαναφορ?σετε...