Μ?νει στον Παναθηνα?κ? ο Βουγιο?κα?
SHARE

Μ?νει στον Παναθηνα?κ? ο Βουγιο?κα?

Τη φαν?λα του Παναθηνα?κο? ΟΠΑΠ θα συνεχ?σει να φορ?ει και την ερχ?μενη αγωνιστικ? περ?οδο ο ?αν Βουγιο?κα?.

Μετ? απ? απ?φαση τη? διο?κηση? και του τεχνικο? επιτελε?ου ο ?μπειρο? σ?ντερ παραμ?νει στου? ?πρ?σινου??, ενισχ?οντα? τη φροντ λ?ιν του?.

Ο Βουγιο?κα? ?κανε πολ? καλ?? εμφαν?σει? την περασμ?νη σεζ?ν και στο ?τριφ?λλι? π?ραν την απ?φαση να τον διατηρ?σουν στο ρ?στερ. Ο Αργ?ρη? Πεδουλ?κη? θεωρε? ?τι με τα ιδια?τερα χαρακτηριστικ? του και την εμπειρ?α του θα μπορ?σει να δ?σει και τη ν?α σεζ?ν πολ?τιμε? λ?σει?, ερχ?μενο? απ? τον π?γκο.

Επ?ση?, με την παραμον? του 34χρονου πα?κτη ενισχ?εται ακ?μα περισσ?τερο το ελληνικ? στοιχε?ο, κ?τι που αποτελο?σε επιθυμ?α του ?μπειρου τεχνικο?. Επ?ση?, ο Βουγιο?κα? ?χει την ιδανικ? νοοτροπ?α για να αποτελ?σει τον ?παλι?? δ?πλα στου? Παπαγι?ννη, Ου?ιλι, Μπ?ντιλ και Μ?τογλου.


Οι αθλητικ?? μεταδ?σει? τη? ημ?ρα? (21/08)
Οι αθλητικ?? μεταδ?σει? τη? ημ?ρα? (21/08)
Π?ει και για ?λλο φορ ο Παναθηνα?κ??
Π?ει και για ?λλο φορ ο Παναθηνα?κ??
Σοκαριστικ?! Τερ?στιο? π?θωνα? φτ?νει ολ?κληρο σκ?λο! (video)
Σοκαριστικ?! Τερ?στιο? π?θωνα? φτ?νει ολ?κληρο σκ?λο! (video)
Ολυμπιακ?? – Κρ?σνονταρ: Το πρ?το β?μα για το Champions League!
Ολυμπιακ?? – Κρ?σνονταρ: Το πρ?το β?μα για το Champions League!

Δεκ?δε? ιπτ?μενα στρ?ματα προκαλο?ν χ?ο? σε π?ρκο του Ντ?νβερ

Δεκ?δε? ιπτ?μενα στρ?ματα προκαλο?ν χ?ο? σε π?ρκο του Ντ?νβερ

?χετε δει τη Μαστροκ?στα στα 48 τη? με μαγι? και χωρ?? ρετο??; Θα π?θετε πλ?κα! (photos)

?χετε δει τη Μαστροκ?στα στα 48 τη? με μαγι? και χωρ?? ρετο??; Θα π?θετε πλ?κα! (photos)

Καταρρ?κτη?: Τα 6 ??πουλα? σημ?δια που πρ?πει να γνωρ?ζετε (εικ?νε?)

Καταρρ?κτη?: Τα 6 ??πουλα? σημ?δια που πρ?πει να γνωρ?ζετε (εικ?νε?)

Η Μαρ?βα Μητσοτ?κη αποκ?λυψε με μ?α φωτογραφ?α την ιδια?τερη στυλιστικ? τη? επιλογ? για το καλοκα?ρι

Η Μαρ?βα Μητσοτ?κη αποκ?λυψε με μ?α φωτογραφ?α την ιδια?τερη στυλιστικ? τη? επιλογ? για το καλοκα?ρι

Ρο?λα Ρ?βη: Η μαμαδ?στικη ερ?τηση στο Instagram και οι απαντ?σει? των δι?σημων φ?λων τη? (pics)

Ρο?λα Ρ?βη: Η μαμαδ?στικη ερ?τηση στο Instagram και οι απαντ?σει? των δι?σημων φ?λων τη? (pics)

Το πιο… περ?εργο π?ναλτι σε παιχν?δι Κ12 στην Ολλανδ?α (video)

Το πιο… περ?εργο π?ναλτι σε παιχν?δι Κ12 στην Ολλανδ?α (video)

?ταν ο Tarantino εμφαν?ζεται στι? ταιν?ε? του

?ταν ο Tarantino εμφαν?ζεται στι? ταιν?ε? του

Π?? αντιδρο?ν τα ζ?δια, ?ταν του? πει? ?σ’ αγαπ?!?

Π?? αντιδρο?ν τα ζ?δια, ?ταν του? πει? ?σ’ αγαπ?!?

Αρχισε να ρ?χνει αλ?τι στην ?μμο. Οταν δε?τε τι βγ?κε απ? μ?σα, θα με?νετε με το στ?μα ανοικτ? (video)

Αρχισε να ρ?χνει αλ?τι στην ?μμο. Οταν δε?τε τι βγ?κε απ? μ?σα, θα με?νετε με το στ?μα ανοικτ? (video)

Αντ?ο... κατσαρ?δε?! Με αυτ? τα δ?ο συστατικ? που ?χετε ?λοι στο σπ?τι σα?!

Αντ?ο... κατσαρ?δε?! Με αυτ? τα δ?ο συστατικ? που ?χετε ?λοι στο σπ?τι σα?!