Basket League: Αρνητικ? η Καρδ?τσα - Φουλ για wild card
SHARE

Basket League: Αρνητικ? η Καρδ?τσα - Φουλ για wild card

Η Καρδ?τσα δεν αποδ?χτηκε την πρ?σκληση συμμετοχ?? στην Basket League και η διοργαν?τρια αρχ? β?ζει μπροστ? το σχ?διο wild card.

Η Basket League μετ? την Καστορι?, ?στειλε πρ?σκληση και στην Καρδ?τσα προκειμ?νου να συμμετ?σχει στο πρωτ?θλημα τη? ν?α? αγωνιστικ?? περι?δου.

Οι ?νθρωποι τη? Καρδ?τσα? ?μω? δεν ?κανα δεκτ? αυτ? την πρ?σκληση και πλ?ον η διοργαν?τρια αρχ? καλε?ται να προχωρ?σει το σχ?διο με τη wild card, για την οπο?α ?χει συσταθε? ειδικ? πενταμελ?? επιτροπ? με τρει? ανθρ?που? τη? ΕΟΚ και δυο του ΕΣΑΚΕ.

Αναλυτικ? η σχετικ? ανακο?νωση τη? Καρδ?τσα?:

?Σε απ?ντηση τη? πρ?σκληση? τη? Ε.Ο.Κ., το σωματε?ο μα? σ?μερα, εγγρ?φω? δ?λωσε πω? δε θα αγωνιστε? στο ν?ο πρωτ?θλημα τη? Α1.

Η απ?φαση αυτ?, προ?λθε μ?σα απ? ανοικτ?? διαδικασ?ε?, ?πω? η συγκ?ντρωση που πραγματοποι?θηκε την Τρ?τη 23 Ιουλ?ου αλλ? και απ? συζητ?σει? που ?γιναν ?λε? τι? προηγο?μενε? ημ?ρε?, για τι? οπο?ε? τηρο?με την αρχ? τη? εμπιστευτικ?τητα?.

Μπροστ? στην πρ?κληση τη? συμμετοχ?? στην Α1 και μ?σα σε ?να ασφυκτικ? χρονοδι?γραμμα, ο Α.Σ.Καρδ?τσα? Μ?λι ΑΤΤΙΚΗ ?θεσε πολ? συγκεκριμ?να κριτ?ρια, θ?λοντα? να διαφυλ?ξει το παρ?ν αλλ? και το μ?λλον του σωματε?ου μα?.

Χωρ?? εγγυημ?να ?σοδα, χωρ?? το ν?ο κλειστ? γυμναστ?ριο να ?χει λειτουργ?σει ακ?μη, χωρ?? χρ?νο για εκτεταμ?νε? συζητ?σει? με ενδιαφερ?μενου? και με δεδομ?νη την αναγκαι?τητα ε?ρεση? εν?? μεγαλομετ?χου για τη σ?σταση Κ.Α.Ε., η απ?φασ? μα? λ?φθηκε με α?σθηση τη? πραγματικ?τητα? αλλ? και με το α?σθημα τη? ευθ?νη?.

Με την απ?φαση αυτ?, ο σχεδιασμ?? του σωματε?ου μα? ?χι μ?νο ανατρ?πεται, αντ?θετα προβ?λλεται και ενισχ?εται, αφο? μ?σα απ? αυτ? τη διαδικασ?α, αναδε?χθηκαν βασικ? μ?ρη του, ?πω? ε?ναι η σημασ?α τη? λειτουργ?α? του ν?ου κλειστο?, αλλ? και η αν?γκη για οικονομικ? βιωσιμ?τητα.

Σ?γουροι για την επιλογ? μα?, υπερ?φανοι για ?σα ?χει καταφ?ρει ο σ?λλογ?? μα?, αλλ? ταυτ?χρονα φιλ?δοξοι για ν?ε? αντ?στοιχε? ευκαιρ?ε? στο μ?λλον, προγραμματ?ζουμε τη ν?α περ?οδο, που θα μα? βρει στην Α2 Εθνικ?, αλλ? και στο ν?ο κλειστ? γυμναστ?ριο απ? την αρχ? τη? περι?δου, κ?τι που με τ?ση προσμον? αναμ?νουμε.

Ευχαριστο?με θερμ? του? φ?λου? τη? ομ?δα? για το ενδιαφ?ρον και πολ? σ?ντομα, θα ενημερωθο?ν για κ?θε πτυχ? του σχεδιασμο? μα??.


Στον Ολυμπιακ? Β?λου ο Τσι?ρα?
Στον Ολυμπιακ? Β?λου ο Τσι?ρα?
Αυγεν?κη?: ?Εθνικ? στο?χημα οι Παρ?κτιοι Μεσογειακο? Αγ?νε??
Αυγεν?κη?: ?Εθνικ? στο?χημα οι Παρ?κτιοι Μεσογειακο? Αγ?νε??
11 t-shirts για να τριγυρν?? μ?σα στο σπ?τι
11 t-shirts για να τριγυρν?? μ?σα στο σπ?τι
Προ? ?ντερ και ο Σ?ντσε?
Προ? ?ντερ και ο Σ?ντσε?

Οι δρ?μοι γ?μισαν με ακ?φαλε? κο?κλε?: Το ανατριχιαστικ? μυστ?ριο που ?χει ξεσηκ?σει μ?α π?λη

Οι δρ?μοι γ?μισαν με ακ?φαλε? κο?κλε?: Το ανατριχιαστικ? μυστ?ριο που ?χει ξεσηκ?σει μ?α π?λη

Μενεγ?κη: Ν?α φωτογραφικ? στιγμι?τυπα (και χωρ?? ρετο??) απ? τι? διακοπ?? τη? με σκ?φο?! (photos)

Μενεγ?κη: Ν?α φωτογραφικ? στιγμι?τυπα (και χωρ?? ρετο??) απ? τι? διακοπ?? τη? με σκ?φο?! (photos)

Facebook: Ξ?ρει πο? ε?μαστε και τι συζητ?με αλλ? τ?ρα θ?λει να διαβ?ζει και τη σκ?ψη μα?!

Facebook: Ξ?ρει πο? ε?μαστε και τι συζητ?με αλλ? τ?ρα θ?λει να διαβ?ζει και τη σκ?ψη μα?!

Σ?κη? Ρουβ??: Το οικογενειακ? meeting στην παραλ?α κι η φωτογραφ?α που θα σε κ?νει να ?λι?σει??

Σ?κη? Ρουβ??: Το οικογενειακ? meeting στην παραλ?α κι η φωτογραφ?α που θα σε κ?νει να ?λι?σει??

Ν?κη Κεραμ?ω?: Δε?τε την υπουργ? Παιδε?α? να διαβ?ζει με τα παιδι? τη? (pics)

Ν?κη Κεραμ?ω?: Δε?τε την υπουργ? Παιδε?α? να διαβ?ζει με τα παιδι? τη? (pics)

Τρομακτικ?? σκην?? με τραυματ?ε? και νεκρο?? στην Ονδο?ρα (photos+videos)

Τρομακτικ?? σκην?? με τραυματ?ε? και νεκρο?? στην Ονδο?ρα (photos+videos)

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ζ?δια σ?μερα 19/08: Βγ?λε τον δυναμισμ? και τη μαχητικ?τητ? σου!

Ζ?δια σ?μερα 19/08: Βγ?λε τον δυναμισμ? και τη μαχητικ?τητ? σου!

Κουρ?ζεστε ε?κολα; Π?σο κινδυνε?ετε απ? ?μφραγμα και εγκεφαλικ?

Κουρ?ζεστε ε?κολα; Π?σο κινδυνε?ετε απ? ?μφραγμα και εγκεφαλικ?

Κ?νδυνο?! Αν βρε?τε στικ?κι σε το?χο ΜΗΝ το βγ?λετε! (photos+video)

Κ?νδυνο?! Αν βρε?τε στικ?κι σε το?χο ΜΗΝ το βγ?λετε! (photos+video)