Μπρ?ουν: ??τοιμο? να αποδε?ξω ?τι αξ?ζω να βρ?σκομαι στο υψηλ?τερο επ?πεδο?
1 SHARE

Μπρ?ουν: ??τοιμο? να αποδε?ξω ?τι αξ?ζω να βρ?σκομαι στο υψηλ?τερο επ?πεδο?

Ο Ρ?ιον Μπρ?ουν δ?λωσε ?τοιμο? απ?… καιρ? για το μεγ?λο β?μα κι υπ?σχεται εντυπωσιακ?? φ?σει? με τη φαν?λα του Παναθηνα?κο? ΟΠΑΠ

Αναλυτικ? η συν?ντευξη του Αμερικανο? περιφερειακο? στον Βαγγ?λη Π?τα, η οπο?α δημοσιε?θηκε στην ?ΠΡΑΣΙΝΗ? τη? Π?μπτη? (25/7)...

Ο Προμηθ?α? του ?δωσε π?ρσι την ευκαιρ?α κι εκε?νο? την ?ρπαξε απ? τα… μαλλι?, μπα?νοντα? ?τσι στο στ?χαστρο του Παναθηνα?κο? ΟΠΑΠ! Ε?ναι χαρακτηριστικ? ?τι απ? τα μ?σα τη? περασμ?νη? σεζ?ν οι ?πρ?σινοι? παρακολουθο?σαν την περ?πτωση του, καθ?? τ?σο ο Ρικ Πιτ?νο, ?σο κι ο Αργ?ρη? Πεδουλ?κη? ε?χαν πολ? καλ? ?ποψη. Ο λ?γο? για τον Ρ?ιον Μπρ?ουν, ο οπο?ο? αποτ?λεσε ?ναν απ? του? ακρογωνια?ου? λ?θου? τη? εντυπωσιακ?? πορε?α? που ?κανε η ομ?δα τη? Π?τρα? μ?χρι του? τελικο?? του πρωταθλ?ματο?. Ο 28?χρονο? Αμερικαν?? ?κανε πολ? καλ?? εμφαν?σει? και στο Basketball Champions League (17.9π., 5.5ριμπ., 2.8ασ.), πιστοποι?ντα? ?τι ε?ναι ?τοιμο? απ?… καιρ? για να κ?νει το επ?μενο β?μα και να πα?ξει στη Euroleague, φορ?ντα? τη φαν?λα με το τριφ?λλι.

Διαβ?στε περισσ?τερα στο Leoforos.gr


O πρ?το? μεγ?λο? τυχερ?? του TZOKEΡ online κ?ρδισε 6,78 εκατ. ευρ? στο μεγ?λο τζακ ποτ
O πρ?το? μεγ?λο? τυχερ?? του TZOKEΡ online κ?ρδισε 6,78 εκατ. ευρ? στο μεγ?λο τζακ ποτ
Πα?ζει και ο Θ?ρσμπι για ΠΑΟΚ!
Πα?ζει και ο Θ?ρσμπι για ΠΑΟΚ!
Παναθηνα?κ?? ΟΠΑΠ: Στην Ελλ?δα ο Ου?ιλι
Παναθηνα?κ?? ΟΠΑΠ: Στην Ελλ?δα ο Ου?ιλι
ΟΦΗ: Σε φουλ ρυθμο?? Μεγι?δο, Ναμπ?
ΟΦΗ: Σε φουλ ρυθμο?? Μεγι?δο, Ναμπ?

Ζαν?νε: Το απαγορευμ?νο νησ? των οργ?ων στην Ιταλ?α

Ζαν?νε: Το απαγορευμ?νο νησ? των οργ?ων στην Ιταλ?α

Φραγκ?κη - Μ?ρκογλου: Ο λαμπερ?? γ?μο? του? στην Π?ρο και το... παρατρ?γουδο! (Photos & Videos)

Φραγκ?κη - Μ?ρκογλου: Ο λαμπερ?? γ?μο? του? στην Π?ρο και το... παρατρ?γουδο! (Photos & Videos)

Κριθ?ρι: Τα μοναδικ? οφ?λη του για την υγε?α (εικ?νε?)

Κριθ?ρι: Τα μοναδικ? οφ?λη του για την υγε?α (εικ?νε?)

Αθην? Οικονομ?κου: Δε? την π?ζα στην πισ?να με το τ?λειο λευκ? μπικ?νι

Αθην? Οικονομ?κου: Δε? την π?ζα στην πισ?να με το τ?λειο λευκ? μπικ?νι

?λγα Πηλι?κη - Στ?λιο? Χανταμπ?κη?: Η κ?ρη του? φτι?χνει π?τα μαζ? με την προγιαγι? τη? (pics)

?λγα Πηλι?κη - Στ?λιο? Χανταμπ?κη?: Η κ?ρη του? φτι?χνει π?τα μαζ? με την προγιαγι? τη? (pics)

Ποιο θα ε?ναι το γκολ τη? χρονι??; (videos+poll)

Ποιο θα ε?ναι το γκολ τη? χρονι??; (videos+poll)

Το ?ξερε?; Π?ντε πρ?γματα που κ?νει? λ?θο? κ?θε μ?ρα!

Το ?ξερε?; Π?ντε πρ?γματα που κ?νει? λ?θο? κ?θε μ?ρα!

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ζ?δια και μυστικ?: Ποια ε?ναι ?τ?φο?? και ποια θα το κ?νουν... βο?κινο;

Ζ?δια και μυστικ?: Ποια ε?ναι ?τ?φο?? και ποια θα το κ?νουν... βο?κινο;

Αν μ?θετε τι συμβολ?ζουν τα βραχιολ?κια στο π?δι ?σω? σκεφτε?τε ξαν? αν το ξαναφορ?σετε...

Αν μ?θετε τι συμβολ?ζουν τα βραχιολ?κια στο π?δι ?σω? σκεφτε?τε ξαν? αν το ξαναφορ?σετε...