?να? cult μ?θο? ετ?ν 67
SHARE

?να? cult μ?θο? ετ?ν 67

Γιατ? ο κ?σμο? παθα?νει ακ?μα παρ?κρουση με τον Ντ?ιβιντ Χ?σελχοφ;

Τι ε?ναι ο Ντ?ιβιντ Χ?σελχοφ; Κοιτ?ζοντα? το βιογραφικ? του και τα πεπραγμ?να του, μπορε?? να πει? ?τι ε?ναι ηθοποι??, τραγουδιστ??, τηλεοπτικ? περσ?να και πρ?ην κριτ?? σε talent - show. Στην πραγματικ?τητα ?μω? μια λ?ξη περιγρ?φει αυτ? που ε?ναι ο ?The Hoff?: Μ?θο?!

Αν ?πρεπε να διαλ?ξει? μεταξ? Μ?ικλ Ν?ιτ απ? τον ?Ιππ?τη τη? Ασφ?λτου? και Μιτ? Μπιουκ?ναν απ? το ?Μπ?ιγουοτ??, θα δυσκολευ?σουν. Δι?τι τον μ?θαμε μεν απ? την πρ?τη σειρ?, αλλ? τον λατρ?ψαμε απ? τη δε?τερη. Και σε αντ?θεση με ?λλου? ηθοποιο??, που ?ταυτ?ζονται? με ?ναν ρ?λο, που αυτ?? ε?ναι το σημε?ο αναφορ?? τη? καρι?ρα? του? ? η ?κατ?ρα? που του? ακολουθε? για μια ζω? και δεν του? επιτρ?πει να κ?νουν τ?ποτε ?λλο, ο ?Hoff? το ?κανε ει? διπλο?ν. Με επιτυχ?α. Με παντελ?νια στεν? στη μ?ση και φαρδουλ? κ?τω. Με μπουκλωτ? μαλλ?. Με τρ?χα στο στ?ρνο και μαγι?. Π?λεψε με κακο??. Π?λεψε με πολ? κακο??. Με καρχαρ?ε?. Με ηλεκτροφ?ρα χ?λια. Με τσουν?μια. Με διαβολικ? αυτοκ?νητα. Με βομβιστ??. Με παρ?φρονε?. Και ξ?ρετε κ?τι; Βγ?κε νικητ?? απ? κ?θε δοκιμασ?α. 

Διαβ?στε περισσ?τερα στο Ratpack.gr


Παναθηνα?κ?? ΟΠΑΠ: Ξεκιν?νε δουλει? οι ?πρ?σινοι?
Παναθηνα?κ?? ΟΠΑΠ: Ξεκιν?νε δουλει? οι ?πρ?σινοι?
Ντολ: ?Δεν ε?μαστε το φαβορ?, ?λα μπορο?ν να γ?νουν?
Ντολ: ?Δεν ε?μαστε το φαβορ?, ?λα μπορο?ν να γ?νουν?
Τεν Χαγκ: ?Δεν θα υποτιμ?σουμε τον ΑΠΟΕΛ?
Τεν Χαγκ: ?Δεν θα υποτιμ?σουμε τον ΑΠΟΕΛ?
Ποντ?ρισμα στην Τσ?μπιονσιπ
Ποντ?ρισμα στην Τσ?μπιονσιπ

Κρ?τη: Απε?λησε ξενοδοχε?ο με μ?νυση γιατ? την ενοχλο?σαν τα... τζιτζ?κια

Κρ?τη: Απε?λησε ξενοδοχε?ο με μ?νυση γιατ? την ενοχλο?σαν τα... τζιτζ?κια

Τρελ? ερωτευμ?νη! Τον βο?τηξε στη μ?ση του δρ?μου κι ?ρχισε να τον φιλ?ει (photos)

Τρελ? ερωτευμ?νη! Τον βο?τηξε στη μ?ση του δρ?μου κι ?ρχισε να τον φιλ?ει (photos)

Καταρρ?κτη?: Τα 6 ??πουλα? σημ?δια που πρ?πει να γνωρ?ζετε (εικ?νε?)

Καταρρ?κτη?: Τα 6 ??πουλα? σημ?δια που πρ?πει να γνωρ?ζετε (εικ?νε?)

Παραμορφωμ?νη απ? το botox η Meghan Fox; Tο κρ?ξιμο στο Instagram ε?ναι χωρ?? προηγο?μενο

Παραμορφωμ?νη απ? το botox η Meghan Fox; Tο κρ?ξιμο στο Instagram ε?ναι χωρ?? προηγο?μενο

Ελ?νη Καρποντ?νη - Βασ?λη? Λι?τσο?: Ο γιο? του? ε?χε γεν?θλια! Δε?τε φ?το απ? το π?ρτι του (pics)

Ελ?νη Καρποντ?νη - Βασ?λη? Λι?τσο?: Ο γιο? του? ε?χε γεν?θλια! Δε?τε φ?το απ? το π?ρτι του (pics)

Ποιο θα ε?ναι το γκολ τη? χρονι??; (videos+poll)

Ποιο θα ε?ναι το γκολ τη? χρονι??; (videos+poll)

Το ?ξερε?; Π?ντε πρ?γματα που κ?νει? λ?θο? κ?θε μ?ρα!

Το ?ξερε?; Π?ντε πρ?γματα που κ?νει? λ?θο? κ?θε μ?ρα!

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Αφροδ?τη στnν Παρθ?νο: Μ?θε σε ποιον τομ?α σε ευνοε?!

Αφροδ?τη στnν Παρθ?νο: Μ?θε σε ποιον τομ?α σε ευνοε?!

Αν μ?θετε τι συμβολ?ζουν τα βραχιολ?κια στο π?δι ?σω? σκεφτε?τε ξαν? αν το ξαναφορ?σετε...

Αν μ?θετε τι συμβολ?ζουν τα βραχιολ?κια στο π?δι ?σω? σκεφτε?τε ξαν? αν το ξαναφορ?σετε...